Standardy raportowania zaangażowania przedsiębiorstwa w kwestie zrównoważonego rozwoju, takie jak ESRS (ang. European Sustainability Reporting Standards), są zbiorem wytycznych, ram i zasad, które organizacje mogą stosować do raportowania swoich działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Te standardy pomagają firmom w identyfikowaniu, mierzeniu i komunikowaniu ich wpływu społecznego, środowiskowego i ekonomicznego.

Nie istnieje jednoznaczny, uniwersalny zestaw standardów raportowanie czynników ESG, ponieważ różne branże, kraje i organizacje mogą mieć różne potrzeby i priorytety. Jednakże istnieją pewne międzynarodowe ramy, które są często wykorzystywane jako punkt odniesienia do raportowania niefinansowego, takie jak:

  • Global Reporting Initiative (GRI),
  • Integrated Reporting Framework (IRF),
  • Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
  • ISO 26000,
  • czy wspomniany wcześniej ESRS.

Wybór konkretnych standardów raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju zależy od indywidualnych potrzeb i kontekstu każdej organizacji. Ważne jest, aby wybrać ramy, które najlepiej odpowiadają celom, wartościom i potrzebom firmy, jednocześnie zapewniając transparentność i wiarygodność w raportowaniu zaangażowania firmy w kwestie ESG.

Platforma Synesgy: narzędzie do gromadzenia danych ESG

Mając na uwadze obecne wyzwania dla biznesu związane z potrzebami gromadzenia danych dotyczących zrównoważonego rozwoju do raportowania (np. CSRD), a przede wszystkim analizowanie i mitygowania ryzk ESG zarówno własnej działalności, jak i swoich partnerów biznesowych, CRIF udostępnia platformę Synesgy, która umożliwia w łatwy i transparentny sposób gromadzenie danych ESG, wykorzystując mechanizm ankiety, który został opracowany zgodnie z metodykami Agencji Ratingowej CRIF na podstawie standardów GRI i w zgodzie z ESRS, według którego największe firmy już w przyszłym roku dokonają ujawnień swojego zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju.

Od początku lutego 2024 r. ta możliwość oceny swojego zaangażowania w czynniki ESG jest jeszcze lepiej dopasowana do potrzeb firm, ponieważ Platforma Synesgy dostosowuje rodzaj ankiety do wielkości przedsiębiorstwa: mała lub mikro (mniej niż 50 pracowników), średnia (od 50 do 250 pracowników) i duża (więcej niż 250 pracowników) oraz branży (lista wyboru branż), a co bardzo istotne, dodatkowo nawiązuje swoimi pytaniami do standardu ESRS, dzięki czemu każda firma zostaje oceniona wg jednego spójnego standardu, a swoim wynikiem może podzielić się nie tylko w całej Unii Europejskiej, ale także na świecie.

Co to oznacza w praktyce? 3 proste kroki

1.Firma zainteresowana skorzystaniem z platformy Synesgy, zakłada na platformie konto, określając wielkość firmy oraz branżę.

2.Na profilu firmy dostępna jest ankieta, w której ilość i zakres pytań dopasowana jest do profilu firmy.

Dla przykładu: jednoosobowa działalność gospodarcza na swoim profilu będzie miała udostępnioną ankietę z liczbą około 30 pytań * i nie policzy śladu węglowego swojej działalności; firma MŚP znajdzie na swoim profilu ankietę z ok. 100 pytaniami, a duża firma wypełniać będzie ankietę z największą liczbą pytań, w tym danymi do kalkulatora śladu węglowego.

*Liczba pytań zmienia się dynamicznie w ankiecie w zależności od udzielanych odpowiedzi.

3.Po zebraniu odpowiedzi na wszystkie pytania i wysłaniu ankiety w czasie rzeczywistym platforma Synesgy generuje score ESG oraz spersonalizowany dla firmy plan działań naprawczych.

Podsumowanie

Obserwując różne badania na temat gotowości polskich firm do raportowania ESG, np. badania CRIF z 2023 r. na temat barier związanych z wdrażaniem ESG w polskich przedsiębiorstwach, widać, że do tego procesu przygotowują się firmy duże, zobligowane regulacjami prawnymi, a małe przedsiębiorstwa odsuwają ten temat i powołują się na wiele barier związanych z tematyka gromadzenia danych niefinansowych i raportowaniem w łańcuchu wartości. Bo nawet te małe i średnie firmy, które zgodnie z obowiązująca od zeszłego roku dyrektywą CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) nie podlegają raportowaniu, funkcjonują w biznesie w powiązaniu z innymi, większymi i dużymi firmami, jako ich dostawcy i w tym obszarze będą „zmuszone” do raportowania.

Zatem zmiana funkcjonalna w platformie Synesgy, udostępnienie ankiety do gromadzenia danych niefinansowych w podziale na wielkość firmy w odniesieniu do Europejskiego Standardu to krok w kierunku ułatwienia małym i średnim firmom procesu oceny ich poziomu zrównoważonego rozwoju, a tym samym CRIF przełamuje bariery w dostępie tych firm do nowoczesnych, kompleksowych i globalnych narzędzi ESG, zwiększając ich przewagę konkurencyjną oraz udział w budowaniu zrównoważonej gospodarki.