ESG Obrazek Nowy Raport

2022 raport już dostępny!

„Po raz kolejny rok 2022 był rokiem wyzwań i osiągniętych nowych kamieni milowych. Kontynuowaliśmy inwestowanie w naszą misję polegającą na generowaniu możliwości biznesowych i finansowych dla konsumentów, przedsiębiorstw i naszych klientów, tworząc wartość i wzrost dla całej gospodarki”.

Carlo Gherardi – dyrektor generalny

Czytaj raport

Corporate Sustainability Report 2022
Sustainability 1

CRIF na całym świecie: tożsamość grupowa

Podstawowe wartości CRIF oraz zasady, którymi kieruje się w działaniach, członkostwa międzynarodowe oraz struktura organizacyjna, wspierają klientów w rozwju ich biznesu zgodnie z międzynarodowymi standardami, poszanowaniem prawa, podążaniem za nowoczesnymi trendami w innowacjach i kreując innowacyjne systemy

Ekosystem partnerów, dostawców i klientów

Dla CRIF współpraca z interesariuszami oznacza gwarancję wysokich standardów bezpieczeństwa i profesjonalizmu, a także ESG, aplikacji i usług wspierających klientów, począwszy od zrozumienia potrzeb biznesowych i doświadczeń klientów

Sustainability 2
Sustainability 3

Zaangażowanie w społeczność CRIF

Rola ludzi jest kluczowa w CRIF i to wkład, jaki wnoszą każdego dnia, leży u podstaw jego sukcesu naszej firmy. Dlatego proponujemy program wzmacniania pozycji kobiet, wsparcie różnorodności w zatrudnianiu, szkolenia z pracy zdalnej i wiele innych inicjatyw na rzecz dobra pracowników firmy

Zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej

CRIF wnosi realny wkład w działalność charytatywną i podnoszenie świadomości na temat organizacji non-profit we Włoszech i na całym świecie, takich jak ANT i AMREF; lokalne -norganizacje ESG, fundacje edukacji pozaszkolnej, akcje charytatywne. Ponadto wspiera inicjatywy kulturalne i edukacyjne we współpracy z Uniwersytetem w Bolonii, takie jak studia magisterskie z ilościowego zarządzania ryzykiem i program edukacji finansowej Faccio Tesoro

Sustainability 4
Sustainability 5 1000

Zaangażowanie w ochronę środowiska

Podjęto wiele inicjatyw mających na celu zmniejszenie wpływu CRIF na środowisko, pierwszą z nich była instalacja paneli słonecznych w 3 lokalizacjach w Bolonii, a także recykling papieru i wewnętrzne kampanie na rzecz oszczędzania energii

#ESG w Polsce

Strategia ESG jest istotną częścią codziennych działań w Grupie CRIF.

W Polsce otrzymaliśmy certyfikat ESG za rok 2022 z wynikiem "B" dobry. Audyt i certyfikację przeprowadziliśmy na platformie Synesgy®

Shutterstock 2151801189