Z raportu CRIF i Fundacji Business Poland Run płynie klarowny sygnał: polskie przedsiębiorstwa stają przed znaczącymi wyzwaniami w dziedzinie wdrażania zasad ESG. Badanie przeprowadzone w ramach projektu "Działania HR – krok w stronę ESG" podkreśliło kluczowe aspekty, które utrudniają zrównoważony rozwój firm. Jednym z nich jest brak zbierania i analizy danych niefinansowych związanych z ESG, uniemożliwiające monitorowanie i ocenę zrównoważonego rozwoju. Pozytywnym aspektem jest jednak fakt, że aż 72% firm już to praktykuje, potwierdzając wzrastającą świadomość na temat znaczenia tych informacji.

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę, że skuteczne wdrożenie zasad ESG (Environmental, Social, and Governance) to nie tylko kwestia etyki, ale także istotny czynnik konkurencyjności. Mimo rosnącej presji rynkowej i zwiększonej społecznej świadomości, wiele firm boryka się z różnorodnymi barierami w procesie realizacji koncepcji ESG.

CRIF, we współpracy z Fundacją Business Poland Run, przeprowadził szczegółowe badanie, kierując je do osób odpowiedzialnych za politykę CSR, działania HR oraz specjalistów ds. ESG w polskich przedsiębiorstwach.

W raporcie znajdziesz nie tylko wyniki ankiety, ale także cenne komentarze ekspertek:

  • Marty Biernackiej, Członka Zarządu Polskiego Stowarzyszenia ESG
  • Dominiki Dzwonkowskiej, Adiunkta w Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Ewy Jastrzębskiej, Dr nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej
  • Marty Hernik, Dyrektor zarządzającej Fundacji Poland Business Run

Badanie jest pierwszym efektem projektu CRIF i Fundacji, a kolejne rezultaty: webinar, e-book i prezentacje tematyczne podczas konferencji CSR Poland https://csrpoland.pl/  - już wkrótce.

Tymczasem zachęcamy przedsiębiorców, specjalistów ds. CSR i HR oraz wszystkich zainteresowanych zrównoważonym rozwojem do wypełnienia formularza, w celu otrzymania bezpłatnego raportu.

Wypełnij formularz, aby zamówić raport

Dane oznaczone "*" są obowiązkowe.