Dlaczego CRIF?

W sytuacji kiedy firmy lub konsumenci potrzebują otrzymać kredyt lub inny rodzaj finansowania, niezależnie od celu, na przykład zakupu domu lub samochodu, zakupu maszyn w celu zwiększenia produkcji lub dokonania inwestycji w celu ekspansji międzynarodowej, banki i instytucje finansowe potrzebują pełnej historii finansowej wnioskodawcy, by ocenić jego zdolność kredytową.

Na podstawie dedykowanych rozwiązań CRIF umożliwia swoim klientom podejmowanie świadomych decyzji kredytowych z optymalizacją ryzyka.

CRIF zbudował swoją reputację i doświadczenie, pomagając partnerom w opracowywaniu planu działania i infrastruktury finansowej.

Dla jakich sektorów?

Icon BankingBanki Icon InsuranceUbezpieczenia Icon Telco BlueTelco & Media Bolt Light BluePożyczki Icon Manufacturing BlueInstytucje niefinansowe Icon Services BlueUsługi Money Bill Wave LightWindykacja

Informacje o rozwiązaniach

Business People 1 320

Kompleksowe i komplementarne platformy biur informacji kredytowej

Dzięki 32 rozwiązaniom dostarczanym na 29 międzynarodowych wynkach CRIF zajmuje się zakładaniem, uruchamianiem, zarządzaniem i konsolidacją biur informacji kredytowej w różnych środowiskach, lokalizacjach geograficznych, jurysdykcjach i kulturach kredytowych.

Pod tym względem rola CRIF jest nieoceniona w zapewnianiu funkcjonowania światowej klasy biur informacji kredytowej.

CRIF pomaga rynkom stabilizować i rozwijać infrastrukturę finansową oraz zapewnia odpowiednie narzędzia wspierające wzrost gospodarczy kraju.

Definicja oceny zdolności kredytowej

CRIF dostarcza rozwiązania w celu wymiany danych płatniczych o osobach fizycznych i firmach. Synergie można generować poprzez współpracę wielu firm z tej samej branży, przynosząc korzyści wszystkim uczestnikom rynku i umożliwiając CRIF dostarczanie rozwiązań specyficznych dla danej branży. W ten sposób CRIF pomaga swoim klientom generować dodatkowe informacje o swoich klientach i pomaga minimalizować ryzyko.

Rozwiązania w zakresie gromadzenia danych można dodatkowo dostosowywać, łącząc weryfikację danych z funkcjami identyfikacji i zapobiegania oszustwom, a także wzbogacając je poprzez integrację danych rachunków płatniczych, wdrażając rozwiązania poprawiające ocenę zdolności kredytowej i wykorzystanie możliwości rozwoju relacji biznesowych w ramach procesu kredytowego i/lub weryfikacji.

Dowiedz się więcej na Credit-Check.pl

Business People 2 320

Kluczowe korzyści

Integracja danych

Integracja danych finansowych dla osób fizycznych i firm

Zapobieganie zadłużeniu

Dzieki usprawnieniu procesów zarządzania kredytami i ryzykiem

Zarządzanie klientami

Nawiązywanie i zarządzanie istniejącymi lub nowymi relacjami biznesowymi

Możliwości dla rozwoju

Rozwój biznesu dzięki alternatywnym źródłom danych

Pozytywna redukcja

Kosztów ryzyka - dla kredytobiorców i pożyczkodawców

Zarządzanie ryzykiem w biznesie

Dzięki podejmowniu decyzji opartych na danych

Dokładny monitoring

Zarządzanie procesami wczesnego ostrzegania

Możliwości finansowania

Dostępność do funansowania przy obniżonych kosztach dostępu do kredytu

Inne rozwiązania

Business Information 1500

Informacja biznesowa

Więcej
Advanced Big Data Analytics 1500

Informacja gospodarcza

Więcej
Esg Services Information 1500

Wynik ESG i monitoring łańcucha dostawców

Więcej
Platform

Rozwiązania dla windykacji

Więcej
Rejestr Zastrzezen Pesel

Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL

Więcej