Dlaczego CRIF?

Kompetencje i rozwiązania CRIF skupiają się na efektywnej analizie zdolności kredytowejopartej na danych o zadłużeniu/windykacji potencjalnego kredytobiorcy, dostępnych w unikalnych zbiorach danych (ale niedostępnych w Credit Check, BiGach, BiKu.) 

Money Bill Transfer LightBanki Money Bill Wave LightWindykacja Shield Check LightUbezpieczenia Notebook LightTelco & Media Bolt LightPożyczki Gears Light (2)Instytucje niefinansowe Cart Shopping LightUsługi

Informacje o rozwiązaniach

Flora Prima

Wymiana informacji

CRIF przy współpracy z czołowymi przedstawicielami branży finansowej, dostarcza platformę wymiany danych dla firm sektora finansowego Credit Check System Wymiany Informacji (SWI).

Podstawowym założeniem Systemu Wymiany Informacji jest pozyskanie przez instytucje finansowe oraz firmy sektora zarządzania wierzytelnościami informacji o bieżących zobowiązaniach oraz aktualnych danych adresowych dłużnika.

Credit Check System Wymiany Informacji (SWI)

Poszukiwanie dłużników

Skip Tracing to poszukiwanie dozwolonymi sposobami dłużników, którzy zaciągnęli zobowiązanie, a po upływie czasu zapłaty zmienili miejsce zamieszkania i zerwali kontakt z wierzycielem.

Doświadczenie i wiedza CRIF umożliwia identyfikację osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych powiązanych z tą osobą.

Toyota
Shutterstock 2177918627

Giełda wierzytelności Kup Dług

Najprostsza i najtańsza metoda dotarcia do dłużnika oraz szerokiego spektrum potencjalnych nabywców. Dodatkowym bodźcem dla nierzetelnego kontrahenta do uregulowania zaległej płatności jest fakt, iż informacje o zobowiązaniach są dostępne dla wszystkich partnerów korzystających z produktów CRIF.

Kup Dług

Kluczowe korzyści

Poprawa jakości danych klienta

Normalizacja, standaryzacja, uzupełnienie

Dane

Komplementarny i aktualny zbiór danych o osobach i firmach. Możliwość pozyskania maili, telefonów oraz adresów

Rozwiązania międzysektorowe

Wymiana informacji między branżami

Inne rozwiązania

Credit Bureau Data Pool 1000

Wymiana danych

Więcej
Business Information 1500

Informacja biznesowa

Więcej
Advanced Big Data Analytics 1500

Informacja gospodarcza

Więcej
Esg Services Information 1500

Wynik ESG i monitoring łańcucha dostawców

Więcej
Rejestr Zastrzezen Pesel

Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL

Więcej