Dlaczego CRIF?

Informacja biznesowa jest potężnym narzędziem wsparcia dla firm i jednym z jej filarów, gdyż dane i informacje o partnerach czy konkurencji są kluczowe w każdym biznesie.

Posiadanie dokładnych i szczegółowych informacji jest ważne, gdy musimy podjąć decyzję, z którymi partnerami rozpocząć współpracę, od jakich dostawców kupować lub kiedy musimy zarządzać ryzykiem kredytu komercyjnego.

Dlatego niezbędna jest ocena ich wypłacalności i wiarygodności handlowej, aby uzyskać szerszą i lepszą wizję w zakresie zarządzania ryzykiem. Ważne jest, aby znać ogólny stan firmy i jej portfela, aby móc stwierdzić, który partner jest obarczony największym ryzykiem i powinien być dokładniej monitorowany.

Dla jakich sektorów?

Icon BankingBanki Icon InsuranceUbezpieczenia Icon Telco BlueTelco & Media Bolt Light BluePożyczki Icon Manufacturing BlueSektor niefinansowy Icon Services BlueUsługi

Informacje o rozwiązaniach

Business People 3 320

Jakie usługi oferuje nam informacja biznesowa?

CRIF proponuje możliwość przełożenia strategii zarządzania biznesem i kredytami na narzędzia operacyjne, które pomagają ograniczyć straty lub przedawnienia.

Gromadzone przez nas systemy danych i informacji pozwalają odkryć zwyczaje płatnicze firmy, powiązania korporacyjne partnerów lub dostawców, z którymi współpracujesz, a także – co równie istotne – zrozumieć wiarygodność rozważanych perspektyw i możliwych szkód, jakie mogą one wpłynąć na Twoją firmę.

Kluczowe korzyści

Zarządzanie ryzykiem

Ocena wypłacalności i wiarygodności klienta lub partnera pozwala nam uzyskać szerszy i lepszy pogląd na zarządzanie ryzykiem

Raport biznesowy

Szersza baza danych i pogłębiony raport pozwala poznać kondycję firmy i wybrać klientów lub dostawców do współpracy

Portfolio rozwiązań

Unikalne narzędzie do dogłębnej analizy opóźnień, narażenia i przeterminowania portfela Twoich klientów, które pozwala nam lepiej zarządzać portfelem i płatnościami

Narzędzia operacyjne

Dzięki informacjom dającym się dostosować do celów kredytu oraz z możliwością integracji danych, analizowania kredytów i korzystania z spersonalizowanych ocen

Inne rozwiązania

Credit Bureau Data Pool 1000

Wymiana danych

Więcej
Advanced Big Data Analytics 1500

Informacja gospodarcza

Więcej
Esg Services Information 1500

Wynik ESG i monitoring łańcucha dostawców

Więcej
Platform

Rozwiązania dla windykacji

Więcej
Rejestr Zastrzezen Pesel

Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL

Więcej