Dlaczego CRIF?

Celem CRIF jest zapewnienie przewagi konkurencyjnej swoim klientom poprzez tworzenie nowych aplikacji i analizę danych, które nigdy wcześniej nie były dostępne.

CRIF angażuje się w znajdowanie rozwiązań trudnych problemów i nowych potrzeb biznesowych w zakresie ryzyka związanego z klimatem, ESG, rozwojem biznesu, zapobieganiem oszustwom, ograniczaniem ryzyka kredytowego, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy czy zmwom cenowym i innym.

Dla jakich sektorów?

Icon BankingBanki Icon InsuranceUbezpieczenia Icon Telco BlueTelco & Media Bolt Light BluePożyczki Icon Manufacturing BlueSektor niefinansowy Icon Services BlueUsługi

Informacje o rozwiązaniach

Business People 13 400

Budujemy przestrzeń zaufania

Usługi świadczone przez KBIG S.A. pozwalają na bieżąco oceniać ryzyko biznesowe podczas każdej zawieranej na rynku transakcji.

Biuro zapewnia wszystkim stronom transakcji równy dostęp do pełnej, aktualnej i wiarygodnej informacji gospodarczej o nich samych i innych podmiotach.

Dzięki temu wszyscy uczestnicy rynku mogą podejmować decyzje w poczuciu większej pewności i wzajemnego zaufania.

Poznaj KBIG

Pośredniczymy w udostępnianiu informacji gospodarczych

Gromadzimy i udostępniamy dane, które pomogą Ci odzyskać pieniądze, poznać stan Twojej sytuacji finansowej i ocenić kondycję finansową kontrahenta. Zabezpieczamy Twoje dane, by nikt nie wykorzystał ich do wyłudzenia.

Wspieramy ocenę ryzyka związanego z zawieraniem i egzekwowaniem umów. Zbieramy informacje na temat niespłaconych, jak i regulowanych w terminie zobowiązań. Typujemy potencjalnie nierzetelnych klientów. Nasze instrumenty potrafią prognozować zachowania konsumentów, a systemy scoringowe dostarczają wiarygodnych informacji o klientach.

Poznaj ERIF
Business People 26 400
Rejestr Zastrzezen Pesel

Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL

Weryfikacja numeru PESEL w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL (RZNP) umożliwia sprawdzenie, czy dany numer nie jest objęty zastrzeżeniem, co jest istotne przy zawieraniu umów czy udzielaniu finansowania. Przestrzegając przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, działasz w celu minimalizacji potencjalnych szkód wynikających z nieuprawnionego wykorzystania tych informacji.

Dowiedz się więcej

Kluczowe korzyści

Informacje biznesowe i konsumenckie

Sprzwdź firmę, sprawdź konsumenta, sprawdź siebie

Zarządzaj ryzykiem

Sprawdź firmę zanim nawiążesz współpracę

Zapobiegaj

Zapobiegaj ryzyku operacyjnemu i reputacyjnemu

Gwarancja przejrzystości

Przejrzystość oceny procesu produkcyjnego w łańcuchu dostaw

Sprawdź siebie

Dokonaj samooceny w celu sprawdzenia własnego poziomu zrównoważonego rozwoju

Oceniaj swoich partnerów

Korzystaj z unikalnego procesu, który definiuje ramy ESG dla wszystkich wymagających tego firm

Certyfikacja własna

Uzyskaj Certyfikat Synesgy® do publikacji na stronie internetowej i w sieciach społecznościowych

Inne rozwiązania

Credit Bureau Data Pool 1000

Wymiana danych

Więcej
Business Information 1500

Informacja biznesowa

Więcej
Esg Services Information 1500

Wynik ESG i monitoring łańcucha dostawców

Więcej
Platform

Rozwiązania dla windykacji

Więcej
Rejestr Zastrzezen Pesel

Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL

Więcej