Dlaczego warto wybrać CRIF?

W 2015 roku państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), a sygnatariusze Porozumienia Paryskiego zobowiązali się do ograniczenia globalnego ocieplenia. W odpowiedzi na te wyzwania, Unia Europejska określiła Europejski Zielony Ład, czyli plan działania mający na celu zmniejszenie emisji o 55% do 2030 roku i osiągnięcie statusu kontynentu neutralnego pod względem klimatu do 2050 roku.

Oczekuje się, że sektor finansowy finansuje tę transformację, sektor przemysłowy ją wdraża, a jednostki wprowadzają zachowania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

CRIF wspiera i przyspiesza ten proces, udostępniając swoją technologię, dane i wiedzę.

Dla jakich sektorów?

Icon BankingBanki Icon InsuranceUbezpieczenia Icon Telco BlueTelco & Media Bolt Light BluePożyczki Icon Manufacturing BlueInstytucje niefinansowe Icon Services BlueUsługi

Informacje o rozwiązaniach

Business People 20 400

Climate Risk Analytics Suite (CRAS) do analizy zmian klimatycznych

Zestaw narzędzi dla firm do analizy ryzyka klimatycznego CRIF umożliwia analizę krótko- i długoterminowych skutków ryzyka fizycznego i ryzyka transformacji.

Analiza ESG w celu poprawy zrównoważonych zachowań

CRIF ESG Analytics opiera się na open data przetwarzanych przez technologie uczenia maszynowego w celu oceny firm (w tym MŚP) i zachowań konsumentów w Unii Europejskiej: od maksymalnego poziomu szczegółowości (ESG Data Lake) do pełnej syntezy (ESG Scores).

Business People 14 400
Business People 13 400

Doradztwo ESG

Zespół CRIF ESG Consultancy składa się z certyfikowanych analityków ESG, analityków danych oraz konsultantów ds. zarządzania ryzykiem i procesów, którzy pomagają klientom zintegrować elementy ESG z ich strukturą (model biznesowy, system kontroli wewnętrznej, ujawnianie i raportowanie) oraz zdefiniować i wdrożyć "zielony" plan działania.

Kluczowe korzyści

Dla firm

Szybsza transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju: rozpoznając profil ESG, możemy podjąć działania, by osiągnąć cele ESG.

Dla instytucji finansowych

Integracja ESG z modelem biznesowym: zgodność z politykami, zarządzanie ryzykiem i wymogi dotyczące ujawniania informacji, aby osiągnąć cele zrównoważonego finansowania i rozwinąć biznes.

Dla klientów indywidualnych

Większe zrozumienie tego, jak zrównoważone jest zachowanie konsumentów, aby zachęcić ich do zmiany nawyków konsumpcyjnych, inwestycyjnych i pożyczkowych.

Success story

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki certyfikacji ESG?

Czy strategia ESG jest ważnym elementem prowadzenia biznesu w Twojej firmie?
Strategia ESG staje się ważnym elementem prowadzenia biznesu w mojej firmie. Jesteśmy małą firmą usługową, organizujemy wydarzenia dla branży finansowej w Polsce i za granicą. Na przykład, jako jeden z elementów strategii ESG, od trzech lat mamy zasadę paperless jak w naszej codziennej pracy, tak i na zorganizowanych przez nas eventach: wszystkie dokumenty podpisujemy w formie elektronicznej, nie drukujemy materiałów konferencyjnych i prosimy naszych partnerów o trzymanie się zasad paperless na
naszych wydarzeniach.

Jaki problem w obszarze ESG w Twojej firmie został rozwiązany dzięki platformie Synesgy?


Wypełnienie ankiety, kiedy robi się to po raz pierwszy, daje do zrozumienia na jakie wskaźniki lub działania trzeba zwracać uwagę jeśli ma się na celu zmniejszanie śladu węglowego organizacji. Ważne jest, aby zachować pierwotne parametry i co roku porównywać wyniki. Dzięki temu zaczęłam myśleć o ESG w sposób bardziej świadomy. Opublikowaliśmy nasz pierwszy certyfikat ESG na naszej stronie internetowej, aby nasi partanerzy i klienci wiedzieli, że działamy w tym kierunku.

Jakie korzyści widzisz w samoocenie (certyfikacji własnej) na platformie Synesgy?


Każda firma ma, mniejszy lub większy, ślad węglowy i jego obliczanie staje się już nie tylko trendem, ale wręcz koniecznością. Zainteresowanie zrównoważonym rozwojem powinno stać się kluczową dźwignią budowania wartości. Liczę na to, że inwestując i poświęcając czas na działania, prowadzące do zmniejszenia śladu węglowego organizacji, będzie skutkować przewagą konkurencyjną, np. możliwością otrzymania finansowania na preferencyjnych warunkach od banków itd.

Rekomendacja SME Banking Club:

 

"Platforma Synesgy pozwala na wypełnienie ankiety, otrzymanie certyfikatu (który można pobrać i udostępnić na stronie internetowej lub wysłać partnerom). Pozwala również na zachowanie wszystkich wyników (red. w jednym miejscu) i porównywanie wskaźników w kolejnych okresach"

Inne rozwiązania

Advanced Big Data Analytics 1500

Analityka

Więcej
Open Banking 2000 2

Open banking

Więcej