Dlaczego warto wybrać CRIF?

CRIF dąży do zapewnienia swoim klientom konkurencyjnej przewagi, poprzez tworzenie nowych aplikacji i analiz danych, które nie były dotąd dostępne.

Pomaga klientom odkryć potencjał biznesu opartego na złożonych danych. Koncentruje się na tworzeniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, wykorzystując dane, ludzką kreatywność i wiedzę biznesową.

CRIF aktywnie poszukuje rozwiązań w zakresie: ryzyka związanego z klimatem, ESG, rozwoju biznesu, zapobiegania oszustwom, redukcji ryzyka kredytowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy, prognozy i analizy lokalizacyjnej, co stanowi tylko kilka z kluczowych obszarów, gdzie CRIF pomaga poprawić wyniki swoich klientów.

Dla jakich sektorów?

Icon BankingBanki Icon InsuranceUbezpieczenia Icon Telco BlueTelco & Media Bolt Light BluePożyczki Icon Services BlueUsługi

Informacje o rozwiązaniach

Business People 15 400 (1)

Zaawansowana analiza danych i aplikacje biznesowe

Zaawansowana analiza danych obejmuje rozwijanie, projektowanie i dostarczanie aplikacji biznesowych opartych na danych własnych, otwartych i Big Data, a także danych pochodzących z internetu i innych źródeł alternatywnych. Nasi analitycy danych wnoszą swój know-how i kreatywne pomysły w celu jak najlepszego wykorzystania danych i wsparcia biznesowych klientów.

  1. Tworzenie nowych aplikacji opartych na danych, które będą zapobiegać zagrożeniom klimatycznym.

  2. Identyfikacja, zbieranie i systematyzacja danych związanych z ESG w celu opracowania prognoz dotyczących ryzyka biznesowego i ryzyka majątkowego.

  3. Identyfikacja wartości łańcuchów dostaw dla zrównoważonego rozwoju biznesu oraz identyfikacja efektów ryzyka w całej sieci dostawca-klient.

  4. Edukacja i zaangażowanie jednostek i firm w redukcję negatywnego wpływu na środowisko, ustalanie wielkości ich emisji CO2 na podstawie obliczeń wszystkich cyfrowych transakcji finansowych.

Wzrost efektywności w różnorodnych procesach

Dzięki innowacyjnemu wykorzystaniu danych, CRIF może poprawić efektywność wielu różnych procesów i branż, takich jak:

  • Zaawansowane wyceny.
  • Wydajność kampanii, targetowanie firm i konsumentów.
  • Obsługa fałszywie pozytywnych wyników w systemach monitorowania transakcji.
  • Walka z oszustwami i wynikami fałszywie pozytywnymi w dziedzinie przetwarzania transakcji i wniosków.
  • Optymalizacja wiarygodności prognoz płynności dla skarbników.
  • Spełnianie wymagań regulacyjnych dotyczących ESG i ryzyka związanego z przejściem.
Business People 16 400

Kluczowe korzyści

Obniżenie współczynnika szkód dla ubezpieczycieli

Poprzez optymalizację prognoz ryzyka dzięki niespotykanym dotąd wglądom w wielu dziedzinach, począwszy od identyfikacji kierowców aż po szkody spowodowane warunkami pogodowymi czy tożsamość cyfrową

Analizy biznesowe i konsumenckie

W celu prowadzenia strategicznych kampanii, z unikalnymi danymi geograficznymi oraz ocenami branżowymi, mającymi na celu zrozumienie zachowań i potrzeb firm oraz konsumentów.

Pomiar ryzyka

Pomiar efektów przenoszenia ryzyka oraz korzyści związanych z przynależnością do sieci firm, zmniejszających straty kredytowe.

Miliony złotych oszczędności

Dzięki precyzyjnym algorytmom stosowanym do comiesięcznych wpływów, poprawiając wiarygodność prognoz dotyczących płynności finansowej i dając większą kontrolę nad kluczowymi decyzjami.

Inne rozwiązania

Open Banking 2000 2

Open banking

Więcej
Esg Analytics 1500

Analityka i doradztwo ESG

Więcej