Dlaczego CRIF?

W ciągu ostatnich 10 lat świadomość kwestii zrównoważonego rozwoju wzrosła zasadniczo, co skłoniło wiodące firmy i instytucje finansowe, pożyczkowe oraz firmy ubezpieczeniowe do przeglądu swojego modelu biznesowego i podjęcia działań ratowania planety.

Synesgy® to odpowiedź na te wyzwania, a dokładniej jest to innowacyjny sposób pozwalający firmom na gromadzenie informacji o zrównoważonym rozwoju za pomocją globalnej platformy cyfrowej.

Synesgy® umożliwia zbieranie i zarządzanie informacjami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju poprzez samoocenę ESG firmy wraz z propozycją działań naprawczych, jakie należy podjąć, by wejść na ścieżkę zrównoważonego rozwoju.

Synesgy® umożliwia również badanie i monitoring poziomu zrównoważonego rozwoju własnego łańcucha wartości, czyli  dostawców, partnerów i klientów.

Dla jakich sektorów

Icon Telco BlueTelco & Media Bolt Light BluePożyczki Icon Manufacturing BlueSektor niefinansowy Icon Services BlueUsługi Angle Down BlueBanki Angle Down BlueUbezpieczenia

Informacje o rozwiązaniach

Business People 5 320

Zbieranie danych - kwestionariusz

Najważniejszym narzędziem platformy Synesgy® jest kwestionariusz, który opiera się na aktualnych i rygorystycznych odniesieniach do globalnych regulacji na rynku ESG:

  • Wersja podstawowa zawierająca pytania odnoszące się do Global Reporting Initiative (GRI) i skupia się na stronie biznesowej oraz zasadach dotyczących środowiska, społeczeństwa i zarządzania.
  • W zależności od sektora, do którego należy firma, dostępna jest sekcja poświęcona konkretnej branży.
Poznaj Synesgy®

Proces, w którym klient nigdy nie jest sam

Zapewniamy klietom wsparcie i doradztwo w każdym kraju, w którym CRIF jest obecny. Obsługa klienta nastawiona jest na współpracę z klientem na każdym etapie procesu, począwszy od zrozumienia zasad ESG, aż po wypełnienie ankiety w celu uzyskania certyfikatu.

Poznaj Synesgy®
Business People 6 320
Business People 7 320

Wyniki

Ostatecznym rezultatem oceny jest score ESG, opracowany przez agencję ratingową (CRIF Ratings), uznawaną przez ESMA.

Certyfikat Synesgy® ważny jest 12 miesięcy, po tym okresie należy dokonać nowej oceny.

Poznaj Synesgy®

Kluczowe korzyści

System monitorowania

Oceń zrównoważony rozwój łańcucha wartości poprzez nowoczesny system monitorowania

Narzędzia monitorujące

Wdróż narzędzia oceny dostawców w procesie zakupowym

Zapobiegaj

Zapobiegaj ryzyku operacyjnemu i reputacyjnemu

Gwarancja przejrzystości

Zagwarantuj przejrzystość oceny procesu produkcyjnego w łańcuchu dostaw, poprzez dashboardy i score

Sprawdź siebie

Dokonaj samooceny w celu sprawdzenia własnego poziomu zrównoważonego rozwoju

Wybieraj odpowiedzialnie

Korzystaj ze zunifikowanego procesu, który definiuje ramy ESG do współpracy dla wszystkich dostawców

Certyfikacja

Uzyskaj Certyfikat Synesgy® i pokaż swoje zaangażpowanie w ESG, opublikuj go na stronie internetowej i w sieciach społecznościowych

Inne rozwiązania

Credit Bureau Data Pool 1000

Wymiana danych

Więcej
Business Information 1500

Informacja biznesowa

Więcej
Advanced Big Data Analytics 1500

Informacja gospodarcza

Więcej
Platform

Rozwiązania dla windykacji

Więcej
Rejestr Zastrzezen Pesel

Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL

Więcej