Usługi dla Konsumenta

Consumer Financial 2000 11
Hands Holding Dollar Light

Zastrzeż numer PESEL

Więcej
Consumer People Pc 2000 7
Shield Check Light

Informacja o sobie z BIGów

Więcej

CRIF chroni dane i finanse konsumenta

Zbuduj swoją historię kredytową

CRIF angażuje się w ułatwianie integracji finansowej i odpowiedzialnego dostępu do kredytów poprzez określone usługi i rozwiązania, które umożliwiają konsumentom kontrolowanie swojego zadłużenia, zdolności kredytowej i informacji.

Celem tych działań jest ochrona kondycji finansowej konsumentów, umożliwienie im bezpiecznego planowania swojej przyszłości finansowej.

Understand Improve Creditworthiness 600

Dbaj o swoją zdolność kredytową

Poprzez usługi prognozujące przyszłą zdolność do spłaty kredytu w oparciu o różne informacje finansowe (takie jak dane z biura informacji kredytowej, informacje publiczne o płatnościach i transakcjach na rachunku bieżącym), CRIF pomaga konsumentom zrozumieć ich zdolność kredytową i sposoby jej poprawy, udzielając również praktycznych sugestii.

Tym, którym nie udało się uzyskać dostępu do pożyczki lub kredytu, CRIF pomaga im zrozumieć możliwe przyczyny i oferuje usługi monitorowania, które pozwalają im zrozumieć postępującą poprawę ich zdolności kredytowej i przystępności cenowej do spłaty nowej pożyczki lub kredytu hipotecznego, przyczyniając się do ich edukacji finansowej.

Zdolność do podtrzymania zobowiązania płatniczego

CRIF oferuje swoje doświadczenie w podnoszeniu jakości danych, aby wykazać zdolność do utrzymania zobowiązania płatniczego wobec osoby trzeciej w perspektywie krótko lub długoterminowej, nie tylko w sektorze kredytowym, ale zawsze, gdy jest to konieczne.

Demonstrate Ability 600
Protect Fraud 600

Chroń się przed oszustwami finansowymi i kredytowymi

CRIF dostarcza konsumentom innowacyjnych rozwiązań, które chronią ich przed oszustwami finansowymi i kredytowymi. Tak naprawdę korzystanie z usług cyfrowych stworzyło wiele możliwości, ale i zagrożeń, z których należy sobie zdawać sprawę.

Rozwiązania oferowane przez CRIF mają na celu promowanie bezpieczeństwa w obliczu coraz bardziej istotnych zjawisk, takich jak ochrona danych osobowych przed atakami cybernetycznymi i oszustwami kredytowymi. Umożliwiamy konsumentom wychwytywanie oszustw i kradzieży tożsamości już na wczesnym etapie ich zaistnienia.

Wiedza poprzez edukację

CRIF angażuje się w inicjatywy edukacyjne dotyczące kradzieży tożsamości, oszustw kredytowych i zagrożeń cybernetycznych, których celem jest podnoszenie świadomości i promowanie inicjatyw mających na celu rozpowszechnianie wiedzy w tych obszarach.

Okresowo publikujemy badania na temat ryzyka cybernetycznego i kradzieży tożsamości za pośrednictwem CRIF Cyber Observatory. Świadczenie usług nie wystarczy, za część naszej misji uważamy również zaspokojenie zapotrzebowania na wiedzę.

Business People 4 320

Codziennie z rozwiązań CRIF korzysta ponad milion konsumentów

Ponad 1 milion konsumentów w różnych krajach skorzystało z naszych usług, aby sprawdzić swoją zdolność kredytową lub zabezpieczyć się przed oszustwami kredytowymi, czy monitorować informacje kredytowe o sobie.

one-million-consumer