Nasze kompetencje

Już ponad 25 lat Grupa CRIF proponuje w sektorze bankowym rozwiązania o wartości dodanej i usługi informacyjne w celu poprawy wyników biznesowych.

Usługi CRIF integrują szeroki zestaw informacji, analityki danych, platform i innowacyjnych rozwiązań, obejmujących informacje kredytowe, zarządzanie ryzykiem, behawioralne i biznesowe procesy dotyczące klientów, a także dane alternatywne (otwarta bankowość, ślad cyfrowy), aby zapewnić szeroki zakres usług w sektorze bankowym.

Powiększanie danych z różnych źródeł wykorzystuje się do lepszej oceny ryzyka, a także do zaawansowanego zestawu analiz predykcyjnych opracowanych przez ponad 200 analityków danych CRIF na całym świecie. Wdrożono innowacyjne rozwiązania oparte na danych, aby zdigitalizować i przyspieszyć kluczowe etapy procesów.

Modele wspomagania decyzji, rozwiązania i platformy czy konsulting, dostarczają wiedzy o klientach i relacjach biznesowych oraz umożliwiają zarządzanie i wspieranie rozwoju strategicznego.

Przykłady użycia

Magnet Light

Zaangażowanie klientów

Potencjalni klienci ale też obecni są motorem rozwijania biznesu, dlatego ważne jest, aby o nich dbać i stale z nimi współpracować

Chart User Light (1)

Identyfikacja i onboarding klienta

Unikalna kombinacja platform, danych i informacji umożliwia graczom bankowym identyfikację konsumentów i firm za pośrednictwem cyfrowych i fizycznych kanałów i procesów

Check Light

Podejmowanie świadomych decyzji

Dane i analizy umożliwiają podejmowanie świadomych decyzji kredytowych i biznesowych oraz pozwalają graczom w sektorze lepiej poznać swoich potencjalnych klientów i partnerów

Globe Grey

Open finance | Open banking

Wspieranie dużych firm w lepszym zrozumieniu zachowań swoich klientów

Hamburger Menu

Monitoring łańcucha wartości

Sprawdzaj poziom zrównoważonego rozwoju twoich partnerów, kontrahentów i dostawców

Angle Down Blue

Consulting

Wsparcie indywidulanych potrzeb klientów dopasowanych do zmeniających się warunków na rynku

W czym możemy pomóc?