Twój bezpieczny PESEL

Usługa zastrzegania numeru PESEL w przypadku kradzieży lub zagubienia dokumentów pozwala konsumentom w prosty sposób uniknąć wymuszenia pożyczki na kradzione dane, dzięki umieszczeniu numeru PESEL w bazie Bezpieczny PESEL.

Usługa w postaci serwisu internetowego została uruchomiona w 2017 r. we współpracy z Polskim Związkiem Instytucji Pożyczkowych (PZIP) jako pomysł na edukowanie społeczeństwa w zakresie bezpiecznego finansowania i przeciwdziałanie zjawisku nadmiernego zadłużania Polaków oraz wsparcie instytucji pożyczkowych w zakresie zapobiegania fraudom.

Informacje o rozwiązaniu

Shutterstock 584831080

Chroń dane osobowe

Prewencyjnie zastrzeż swój numer PESEL w sytuacji, kiedy nie jesteś zainteresowany/a wzięciem pożyczki lub zawarciem innej umowy z przedsiębiorcą (np. o usługi telekomunikacyjne).

Partnerzy Systemu Bezpieczny Pesel (firmy pożyczkowe z sektora pozabankowego oraz inni przedsiębiorcy) będą poinformowani, że Twój numer PESEL jest zastrzeżony.

Zastrzeżenie możesz bezpłatnie cofnąć w każdej chwili.

Zastrzeż PESEL

Urtata dokumentów

Zagubiłeś dokumenty i nie wiesz, czy znajdziesz je za chwilę, czy zostały utracone na zawsze?

Możesz w tej sytuacji zgłosić tymczasową utratę dokumentów na 30 dni. Twój numer PESEL będzie zastrzeżony na ten okres. Po wyrobieniu nowego dokumentu tożsamości, możesz zastrzec numer PESEL prewencyjnie na czas nieokreślony.

Zastrzeż tymczasowo PESEL
Business People 14 400
Business People 11 400

Sprawdź status

Funkcja Sprawdź status umożliwia zastrzegającemu numer PESEL samodzielne sprawdzenie statusu zastrzeżenia numeru PESEL.

Sprawdź status

Kluczowe korzyści

Edukacja finansowa konsumenta

Ksztatowanie dobry praktyk zarządzania finansowami. Zapobieganie nadmiernemy zapożyczaniu się

Przeciwdziałaniu przestępczności

Weryfikacja przez instytucje finansowe PESELi konsumentów przed udzieleniem pożyczki