Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania przez CRIF Sp. z o.o. danych osobowych dotyczących poszczególnych kategorii osób, w szczególności określa podstawy prawne oraz cele przetwarzania, a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych.

Klikając w link, mogą Państwo zapoznać się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych dla:

Pracowników lub współpracowników klientów oraz dostawców CRIF Sp. z o.o.

Członków zarządu lub pełnomocników klientów oraz dostawców CRIF Sp. z o.o.

Innych osób,  z którymi prowadzona jest korespondencja elektroniczna lub kontakt telefoniczny

Osób zainteresowanych usługami CRIF Sp. z o.o., których dane zostały przekazane CRIF Sp. z o.o. przez spółki z Grupy Kapitałowej CRIF

Kandydatów do pracy w CRIF Sp. z o.o.

Osób odwiedzających serwis www.crif.pl

Data ostatniej aktualizacji : 09/07/2021