Co możemy dla Ciebie zrobić?

Dzięki zaawansowanym narzędziom pozwalającym na stały dostęp do informacji gospodarczych znajdujących się w bazach krajowych biur informacji.

Jako konsument możesz:

  • sprawdzać wiarygodność podmiotu gospodarczego (na podstawie zgromadzonych danych dotyczących danego podmiotu gospodarczego możesz dokonać oceny ryzyka skorzystania z usług danej firmy, np. gdy wybierasz się na wakacje i chcesz sprawdzić wybrane biuro podróży, lub planujesz podpisanie umowy z deweloperem na kupno mieszkania);
  • budować pozytywną historię płatniczą, jako konsument, co pozwoli Ci na uzyskanie łatwiejszego dostępu do finansowania;
  • ujawniać informacje gospodarcze – jeśli jesteś wierzycielem.

Nasze rozwiązania

Consumer People 3 1200

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Równy dostęp do kompletnej informacji gospodarczej jest kluczowym wyznacznikiem poziomu życia gospodarczego.

Pozwala jego uczestnikom na świadome podejmowanie optymalnych decyzji. Doceniając znaczenie tego procesu KBIG S.A., przy wsparciu Grupy CRIF, umożliwia współdzielenie pełnego zakresu danych, nie tylko informacji negatywnych, ale również pozytywnych.

Wymiana ta przynosi Partnerom KBIG S.A. wymierne korzyści, takie jak wybór solidnych i wiarygodnych klientów biznesowych, czy też uzyskanie korzystniejszych warunków kredytowych.

Współdzielenie informacji promuje rzetelność w życiu gospodarczym, pozwala zwiększać sprzedaż i konkurencyjność oraz ograniczać koszty.

Sprawdź KBIG

ERIF Biuro Informacji Gosporadczej S.A.

Gromadzimy i udostępniamy dane, które pomogą Ci odzyskać pieniądze, poznać stan Twojej sytuacji finansowej i ocenić kondycję finansową kontrahenta. Zabezpieczamy Twoje dane, by nikt nie wykorzystał ich do wyłudzenia.

Wiemy, jak pomóc Twojej firmie. Wspieramy ocenę ryzyka związanego z zawieraniem i egzekwowaniem umów. Zbieramy informacje na temat niespłaconych, jak i regulowanych w terminie zobowiązań. Typujemy potencjalnie nierzetelnych klientów. Nasze instrumenty potrafią prognozować zachowania konsumentów, a systemy scoringowe dostarczają wiarygodnych informacji o klientach.

Sprawdź ERIF
Consumer People 4 1200

Kluczowe korzyści

Ochrona i kontrola danych osobowych w Internecie

Stały monitoring danych osobowych i finansowych w publicznej i ciemnej sieci z alertami w przypadku nadmiernego ujawnienia danych lub kradzieży danych

Dbaj o swoje pieniądze

Sprawdzaj wiarygodność potencjalnego partnera

Zarządzanie ryzykiem cybernetycznym dla MŚP

Raport CRIF pokazuje aktualne narażenie na ryzyko cybernetyczne ze szczegółami dotyczącymi luk, ciągłym monitorowaniem danych firmy w ciemnej sieci i natychmiastowymi alertami

Podejmuj dobre decyzje biznesowe

W oparciu o dane i wiarygodność potencjalnych partnerów - zobowiązania, zarówno pozytywnye jak i negatywne