Polityka prywatności - osoby odwiedzające serwis crif.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osób odwiedzających serwis www.crif.pl

Administrator danych Administratorem danych osób odwiedzających Serwis jest CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 34, 31–476 Kraków, adres poczty elektronicznej: bok.pl@crif.com. Możesz skontaktować się z administratorem danych na adres e-mail bok.pl@crif.com lub na adres CRIF Sp. z o.o. ul. Lublańska 34, 31–476 Kraków.

Inspektor ochrony danych We wszystkich kwestiach dotyczących przetwarzania danych, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych na adres dpo@crif.com lub na adres CRIF Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków.

Cele przetwarzania danych CRIF może przetwarzać dane osobowe zawarte w plikach cookies instalowanych w urządzeniu, za pośrednictwem którego odwiedzasz Serwis. Twoje dane zawarte w plikach cookies będą przetwarzane w celu  analizy i ulepszenia działania strony internetowej na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora polega w tym wypadku na zapewnieniu administratorowi możliwości ulepszania strony internetowej.

Dodatkowo, dane mogą być przetwarzane w celu monitorowanie i egzekwowanie zgodności z obowiązującym zasadami korzystania z Serwisu na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora polega w tym wypadku na konieczności zapewnienia administratorowi możliwości kontroli nad właściwym korzystaniem z Serwisu. 

Okres przechowywania danych Twoje dane będą przechowywane do czasu wykasowania plików cookie, zgodnie z informacją podaną w polityce cookies.

Odbiorcy danych Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty wspierające CRIF w procesach biznesowych takie jak np. dostawcy usług IT.

Dobrowolność podania danych. Podanie danych jest dobrowolne.

Przysługujące prawa. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu co do przetwarzania danych.

W celu zrealizowania praw, o których mowa powyżej, możesz skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@crif.com.

Ponadto, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Bezpieczeństwo przetwarzanych danych Dane będą przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w szczególności poufność.

CRIF oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by dokonywane przez CRIF przetwarzanie danych osobowych spełniało wymagania RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności jej system informatyczny zapewnia przetwarzanie danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Formularz kontaktowy Możesz skontaktować się z CRIF za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.crif.pl/kontakt/. Nawiązanie kontaktu za pośrednictwem tego formularza wymaga podania określonych danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego znajdują się bezpośrednio pod formularzem. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed skorzystaniem z formularza kontaktowego.

Linki do innych stron internetowych Serwis może zawierać linki pozwalające na łatwe odwiedzenie innych serwisów internetowych. Korzystając jednak z tych linków w celu opuszczenia Serwisu, należy zwrócić uwagę, iż CRIF nie posiada żadnej kontroli nad serwisami internetowymi, które nie są administrowane przez CRIF. CRIF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie serwisy internetowe. Prosimy o zachowanie ostrożności przy podawaniu informacji osobowych przez Internet, a także zapoznanie się z polityką prywatności odnoszącą się do korzystania z danego serwisu internetowego.

Pytania dotyczące Polityki prywatności W razie pytań dotyczących Polityki prywatności, prosimy o kontakt na info.pl@crif.com

Zmiany Polityki prywatności Regularnie dokonujemy przeglądu i w razie potrzeby aktualizacji Polityki prywatności. Ostatnia jej aktualizacja miała miejsce 2.04.2022 r.