Narzędzia do skutecznej windykacji

Narzędzia do skutecznej windykacji. 3 rozwiązania – 1 cel

Zmiany jakie miały miejsce w  ostatnim czasie w branży zarządzania wierzytelnościami (wyższe koszty sądowe, nowa ustawa o komornikach, ograniczenia z tytułu Covid-19) spowodowały, że główne działania firm windykacyjnych skupiają się na windykacji polubownej. Ten etap obejmuje przede wszystkim rozmowy telefoniczne, wysyłkę pism, SMSów i maili.

Skuteczność windykacji polubownej w dużej mierze zależy od danych kontaktowych jakie są w posiadaniu firmy planującej odzyskanie należności. Im bardziej te dane są aktualne, tym efektywność działań, czyli ściągalność, jest wyższa. 

Bądź na bieżąco z informacjami o płatnościach i analizuj wypłacalność klientów!

Dlatego tak ważne są rozwiązania, które pozwalają firmom zarządzającym wierzytelnościami na pozyskanie aktualnych danych teleadresowych.

CRIF wychodząc naprzeciw potrzebom rynku proponuje w zakresie zarządzania wierzytelnościami 3 rozwiązania, których efektywność skupia się na 1 celu – pozyskać nowe dane do dłużnika. 

  1. Skip tracing - to nie tylko poszukiwanie nowych telefonów, adresów mailowych czy adresów ale także identyfikacja  podmiotów gospodarczych powiązanych z dłużnikiem.
  2. Credit Check System Wymiany Informacji (SWI) - podstawowym założeniem Systemu Wymiany Informacji jest pozyskanie przez instytucje finansowe oraz firmy sektora zarządzania wierzytelnościami informacji o bieżących zobowiązaniach oraz aktualnych danych adresowych dłużnika.
  3. Giełda wierzytelności kupdlug.pl - jedna z najprostszych i najtańszych metod dotarcia do dłużnika oraz szerokiego spektrum potencjalnych nabywców.

Jak pokazuje poniższe zestawienie zainteresowanie rynku zarządzania wierzytelnościami dostępem do nowy danych jest wyższe kilkukrotnie w porównaniu z rokiem 2019 (wcześniejsza publikacja z 30.10.2020 r. prezentowała wykres bez danych z listopada i grudnia 2020 r.)


Taka skuteczność rozwiązań CRIF zachęca nowych Partnerów do korzystania z naszych rozwiązań.

Dowiedz się więcej i skontaktuj z nami!

Skip tracing – rozwiązanie pozwalające na poszukiwanie wszelkimi dozwolonymi sposobami dłużników, którzy zaciągnęli zobowiązanie, a po upływie czasu zapłaty zmienili miejsce zamieszkania i zerwali kontakt z wierzycielem,

Giełda wierzytelności Kupdlug.pl - jedna z najprostszych i najtańszych metod dotarcia do dłużnika oraz szerokiego spektrum potencjalnych nabywców,

Credit Check System Wymiany Informacji (SWI) – platforma informacji o bieżących zobowiązaniach oraz aktualnych danych adresowych dłużnika.


Chętnie odpowiemy na pytanie, które rozwiązanie najlepiej pasuje do Twoich potrzeb?

Adam Adamczak - Pełnomocnik Zarządu ds. Klienta Strategicznego

e-mail: a.adamczak@crif.com | tel: + 48 608 321 597 | LinkedIn