Skip tracing to poszukiwanie wszelkimi dozwolonymi sposobami dłużników, którzy zaciągnęli zobowiązanie, a po upływie czasu zapłaty zmienili miejsce zamieszkania i zerwali kontakt z wierzycielem. Doświadczenie i wiedza CRIF umożliwia: identyfikację podmiotów gospodarczych powiązanych z klientem, identyfikację innych podmiotów pod adresem klienta oraz identyfikację klienta za granicą.

W ramach usługi skip tracingu w CRIF wykorzystywane są stale aktualizowane zbiory danych, w tym:
• referencyjna baza danych ponad 9 milionów budynków z pełnymi danymi adresowymi i ich przeznaczeniem,
• dane ponad 8,6 miliona jednoosobowych firm i spółek cywilnych (odpowiednik CEIDG)
• dane 680 tysięcy spółek prawa handlowego (odpowiednik KRS),
• dane teleadresowe ponad 27 milionów osób prywatnych,
• zbiór ponad 18 milionów powiązań między osobami i podmiotami, dotyczących historii płatniczej:
• prywatne zbiory danych Partnera.