SWI_logo.png

CRIF przy współpracy z czołowymi przedstawicielami branży finansowej, dostarcza platformę wymiany danych dla firm sektora finansowego.

Podstawowym założeniem Systemu Wymiany Informacji jest pozyskanie przez instytucje finansowe oraz firmy sektora zarządzania wierzytelnościami informacji o bieżących zobowiązaniach oraz aktualnych danych adresowych dłużnika.

CREDIT CHECK – System Wymiany Informacji (SWI) to najbardziej kompletne i aktualne źródło danych dotyczące klientów sektora finansowego oraz zarządzania wierzytelnościami.

FUNDAMENTY ROZWIĄZANIA 

 • Informacje sektora zarządzania wierzytelnościami – bieżące zobowiązania znajdujące się w portfelach firm windykacyjnych,
 • Informacje sektora finansowego – aktualne dane kontaktowe w tym: adres stacjonarny, adres e-mail oraz telefon.

KORZYŚCI

 • Dla instytucji finansowych
  • efektywna analiza zdolności kredytowej,
  • dane o zadłużeniu/windykacji potencjalnego kredytobiorcy,
  • dostęp do unikalnych danych niedostępnych w Credit Check Branżowa Wymiana Danych, BiGach, BiKu. 
 • Dla sektora windykacyjnego:
  • aktualne dane teleadresowe od potencjalnych kredytobiorców,
  • możliwość podjęcia dodatkowych czynności windykacyjnych na etapie polubownym.