CRIF finalizuje nabycie akcji Inventia

CRIF finalizuje nabycie 100% akcji Inventia, wzmacniając swoją pozycję lidera cyfrowego onboardingu

CRIF – spółka o zasięgu globalnym specjalizująca się w systemach informacji kredytowej i biznesowej, usługach outsourcingu i przetwarzania oraz rozwiązań kredytowych - ogłosiła, ze zakończyła nabycie 100% udziałów w Inventia (www.inventiaID.com) - włoskiej spółce założonej przez Andreę Cinelli’ego w 2012. Inventia to jeden z europejskich liderów w dziedzinie usług cyfrowego onboardingu, rozpoznawania biometrycznego na podstawie obrazów wideo oraz współpracy wideo, wykorzystujących opracowaną przez spółkę technologię oprogramowania Phygital 4X. 

Enrico Lodi obejmie stanowisko przewodniczącego Rady Dyrektorów i Prezesa Inventia.

CRIF został udziałowcem większościowym Inventia w marcu 2019 roku, a po nabyciu całego pakietu udziałów zapewnił sobie ciągłość realizacji swojej strategii wzmacniania pozycji rynkowej swoich innowacyjnych rozwiązań cyfrowego onboardingu, gwarantując coraz szybsze i bardziej satysfakcjonujące doświadczenia klientom instytucji kredytowych, firm ubezpieczeniowych, sektora użyteczności publicznej i firm telekomunikacyjnych.

Technologia Inventia umożliwiła CRIF opracowanie swojej „wielokanałowej inteligentnej onboardingowej” platformy dla procesów kredytowych i rozbudowanie jej o zaawansowane komponenty, które poprawiają doświadczenia użytkownika w ramach interakcji „phygital” (fizycznej + cyfrowej) z klientami końcowymi dzięki kompleksowemu rozwiązaniu pozwalającemu usprawnić doświadczenia cyfrowe, jednocześnie zapewniając zgodność z przepisami prawa dotyczącymi uwierzytelniania i identyfikacji klientów w pełni spójną z przepisami PSK (Poznaj Swojego Klienta).

Specjalistyczne know-how, które umożliwiło Inventia odniesienie sukcesu na rynku, łączy technologie sztucznej inteligencji, biometrii, rozpoznawania tożsamości, zaangażowania wideo, zdalnej współpracy i cyfrowych podpisów, tworząc doświadczenie „phygital” pozwalające uczestnikom zwiększenie konwersji online i umożliwiając sprzedaż wyrobów i usług, które dotychczas były ograniczone przepisami i wysokim poziomem złożoności.

Jedną z głównych korzyści dla uczestników jest możliwość rozszerzenia kanałów sprzedaży poprzez wprowadzenie procesów takich, jak rozpoznawanie wideo na potrzeby otwierania rachunków bankowych i korzystania z produktów finansowych, jak również identyfikacja za pośrednictwem systemów, których podstawą jest rozpoznawanie biometryczne. A wszystko to dostępne w smartfonie lub komputerze: w dowolnym czasie i miejscu. 

Zgodnie ze swoją strategią inwestycyjną i innowacyjną, która zawsze stanowiła podstawę DNA CRIF, nabycie Inventia stanowi kolejny kluczowy krok w kierunku lepszej obsługi klientów działających na coraz bardziej zaawansowanym i wymagającym globalnym rynku.

INVENTIA

Inventia, założona w Mediolanie w 2012 roku przez Andreę Cinelli’ego, to software house, który otrzymał nominację do tytułu Cool Vendor przyznawanego przez Gartner i który należy do europejskich liderów w dziedzinie rozwiązań cyfrowego onboardingu, rozpoznawania na podstawie obrazów wideo oraz angażowania klientów. Inventia ma wielu klientów na całym świecie, do których zaliczają się wiodące banki, firmy telekomunikacyjne, sektor użyteczności publicznej oraz firmy samochodowe i ubezpieczeniowe, jak również współpracuje z międzynarodowymi graczami takimi, jak HP oraz Genesys i posiada liczne zarejestrowane patenty.

We współpracy z HP zawarła globalne partnerstwo, które przyniosło realizację ważnych projektów digitalizacji dla oddziałów banków oraz w sektorze użyteczności publicznej.

Dalsze informacje są dostępne na stronie: www.inventiaID.com