ZPF Logo Nowastrona

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF)

Związek skupia blisko sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, doradców i pośredników finansowych, instytucje pożyczkowe, podmioty zarządzające informacją gospodarczą, zarządzające wierzytelnościami oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej i FinTech. Od ponad 20 lat organizacja działa na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce i podnoszenia standardów etycznych w branży. 

Zobacz więcej
AHK Logo Nowastrona

AHK Polska

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) z siedzibą w Warszawie, jest największą bilateralną izbą w Polsce. Reprezentuje interesy 1000 firm członkowskich i od ponad 25 lat wspiera polsko-niemieckie stosunki gospodarcze. Posiada sieć prężnie działających biur regionalnych w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku.

Zobacz więcej
PZIP Logo Nowastrona

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (PZIP)

Założycielami Organizacji są polscy i europejscy liderzy rynku konsumenckich mikropożyczek elektronicznych i zarazem przedstawiciele sektora FinTech, których działalność gospodarczą reguluje ustawa o kredycie konsumenckim. W skład Organizacji wchodzą pracodawcy o wysokiej reputacji, którzy stosują zasady odpowiedzialnego pożyczania w praktyce.

Zobacz więcej
Eizba Logo Nowastrona

Izba Gospodarki Elektronicznej

Izba Gospodarki Elektronicznej reprezentuje i wspiera interesy firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w e-Izbie. Misją e-Izby jest rozwój polskiej branży gospodarki cyfrowej poprzez współpracę, wymianę know-how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie.

Zobacz więcej
PZF Logo Nowastrona

Polski Związek Faktorów (PZF)

Polski Związek Faktorów jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą podmioty świadczące usługi faktoringowe w Polsce. Do najważniejszych zadań PZF należy krzewienie wśród przedsiębiorców świadomości korzyści wynikających z faktoringu. Związek prowadzi też szeroki dialog na rzecz rozwoju tego sektora w Polsce.

Zobacz więcej
Frrf Logo Nowastrona

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF)

Fundacja reprezentuje największe instytucje pożyczkowe w Polsce mające 60 % udział w rynku pożyczek pozabankowych. Dba o zrównoważony rozwój sektora finansowego przy jednoczesnym podnoszeniu bezpieczeństwa konsumentów. Misją Fundacji jest budowanie dialogu liderów rynku pożyczek pozabankowych z instytucjami publicznymi oraz organizacjami konsumenckimi na rzecz tworzenia sprzyjających uwarunkowań prawnych i edukacji finansowej konsumentów. Systematycznie monitoruje zmiany zachodzące na rynku pożyczek pozabankowych poprzez opracowywanie analiz i raportów branżowych. Angażuje się w inicjatywy na rzecz edukacji finansowej konsumentów i promowania dobrych praktyk oraz zasad etycznych w sektorze pożyczkowym, co pozwala podnosić bezpieczeństwo na rynku finansowym.

Zobacz więcej
Stowaryszenieesg Logo Nowastrona

Polskie Stowarzyszenie ESG (PSE)

Polskie Stowarzyszenie ESG to największa w Polsce organizacja zrzeszająca liderów zrównoważonej transformacji: firmy, organizacje, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego, które aktywnie wdrażają idee ESG, działają w duchu zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego, dbają o ład korporacyjny i pracowników oraz są odpowiedzialne społecznie.

Zobacz więcej