Z przyjemnością informujemy, że ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. i Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., spółki z Grupy CRIF w Polsce, otrzymały zatwierdzenie Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie dostępu do Rejestru Zastrzeżeń Numerów PESEL.

Od 1 czerwca 2024 r. wszyscy klienci naszych Spółek z sektorów pożyczkowego, bankowego, operatorzy telekomunikacyjni i notariusze, którzy, zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 2023 r. mają obowiązek weryfikacji swoich klientów w Rejestrze w celu ograniczenia ryzyka kradzieży tożsamości, będą mogli wykonać tę weryfikację przy wykorzystaniu naszych usług.

Zachęcamy do współpracy wszystkie firmy, które podlegają wymienionemu obowiązkowi oraz te, które chcą zabezpieczyć się przed oszustwami poprzez sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o produkt lub usługę nie próbuje użyć zastrzeżonego numeru PESEL, należącego do kogoś innego.

Dowiedz się więcej