W marcu 2024 roku CRIF Polska poddał się kolejnej certyfikacji ESG na platformie Synesgy, tym razem za rok 2023, osiągając najwyższy wynik ­­w pięciostopniowej skali – "A", co oznacza doskonały poziom zrównoważonego rozwoju w trzech kluczowych obszarach: środowiskowym, społecznym i zarządczym.

Tak wysoki wynik jest owocem konsekwentnego wdrożenia planu naprawczego, który został stworzony po uzyskaniu pierwszej certyfikacji. Nie zwalniamy tempa naszych działań związanych z obszarem ESG.

Ponowna certyfikacja ESG stanowi potwierdzenie naszego ciągłego zaangażowania w zrównoważony rozwój oraz dążenie do doskonałości w obszarze ESG. Wynik „A” to dla nas nie tylko powód do dumy, ale także inspiracja do dalszych wysiłków. Pragniemy chronić naszą Planetę dla przyszłych pokoleń, aktywnie wspierając realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. – podkreśla Piotr Badura, Wiceprezes CRIF.

CRIF Polska, choć nie jest zobowiązany prawnie do raportowania ESG, kontynuuje podejmowanie działań zgodnych z zasadami odpowiedzialnego biznesu. Dzięki zbieraniu danych, monitorowaniu, raportowaniu i podejmowaniu konkretnych inicjatyw firma osiągnęła najwyższy poziom oceny. Co istotne, po uzyskaniu certyfikatu, CRIF ma dostęp do spersonalizowanego planu naprawczego (tzw. Action Plan), który pomimo osiągnięcia najwyższego wyniku, pomoże dalej podnosić standardy ESG w organizacji.

CRIF w dalszym ciągu zobowiązuje się angażować w inicjatywy edukacyjno-ekologiczne, widząc w nich kluczowy element wspierający odpowiedzialny biznes. Plan działania po certyfikacji stanowi dla nas drogowskaz w kolejnych projektach. Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie w podnoszenie świadomości przyniesie kolejne szybkie i zauważalne efekty. – dodaje Piotr Badura.

Warto zauważyć, że kolejnym kluczowym krokiem będzie zaproszenie naszych partnerów biznesowych i dostawców do monitorowania poziomu zrównoważonego rozwoju z zastosowaniem platformy Synesgy.pl.

Następna certyfikacja ESG dla CRIF Polska została zaplanowana na marzec 2025 roku.