SkyMinder Country Risk Services

SkyMinder Country Risk Services – monitoruj ryzyka na całym świecie

W trudnej i niepewnej sytuacji covidowej handel międzynarodowy wymaga znacznego wsparcia, a aktualne informacje na temat ryzyka gospodarczego i politycznego mają kluczowe znaczenie dla importerów i eksporterów.

Ocena ryzyka kraju ma kluczowe znaczenie dla firmy w celu zidentyfikowania i oceny ryzyk specyficznych dla kraju i może określić, w jakim stopniu te ryzyka wpłyną na ich działalność i jakie kroki mogą podjąć, aby zarządzać tymi ryzykami lub je ograniczać.

Oczywiście tego rodzaju analiza jest obowiązkowa dla firm, które używają instrumentów finansowych w celu ograniczenia ryzyka handlowego.

Według wielu ekonomistów i analityków pandemia COVID-19 - oprócz skutków dla ludzi i gospodarki - może zaostrzyć ryzyko polityczne.  Wśród gospodarek dojrzałych stopień niezadowolenia opinii publicznej z zarządzania kryzysem zdrowotnym jest najwyższy w Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji.

Dzięki usługom SkyMinder Country Risk Services nasi klienci mogą przez 12 miesięcy monitorować w sposób ciągły polityczne, ekonomiczne i kredytowe ryzyka na 131 rozwiniętych i wschodzących rynkach, łącząc wiodące na rynku możliwości danych The Economist Intelligence Unit i wiedzę krajową w ramach rygorystycznych ram modelowania ryzyka.


Zapraszamy na indywidualne spotkania DEMO pokazujące zalety rozwiązania SkyMinder. 

Wypełnij formularz i UMÓW się na DEMO