Forum Banking & Insurance Forum 2020

Jaka przyszłość czeka nas w chmurze?

Technologie oparte o rozwiązaniach w chmurze mają tyleż samo zwolenników, co przeciwników, jednak fakt przychylności regulatora oraz deklaracji inwestycyjnych dużych graczy na rynku technologii, Google i Microsoftu, są jasne i legitymizują ten trend w branży.

Korzystanie z chmury dla celów niekomercyjnych jest już społecznie przyjęte bez dwóch zdań. Prosta i intuicyjna funkcjonalność rozwiązań, dostępność i update zasobów z każdego miejsca, gdzie tylko jest internet, możliwość dzielenia zasobów, jest dla przeciętnego Kowalskiego, który zna i rozumie platformy w chmurze wygodnym uproszczeniem życia. Bezpieczeństwo tego typu rozwiązań zapewnia dostawca, a kompetencje do efektywnego korzystania z narzędzi Kowalski zdobędzie dzięki instrukcjom znalezionym w internecie.

W przypadku instytucji finansowych wdrożenie rozwiązań w chmurze stawia właśnie bezpieczeństwo i kompetencje pracowników w centrum odpowiedzi na pytanie jaka przyszłość czeka biznes dzięki zastosowaniom rozwiązań w chmurze?

Regulacje prawne są przychylne wdrażaniu rozwiązań chmurowych w obszarze bankowości, chociaż wciąż pozostaje jeszcze wiele obszarów do uregulowania. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował w marcu 2020 komunikat dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej, uwzględniając opinie szerokiego grona interesariuszy w ramach prowadzonych konsultacji.

Największe zagrożenia przy wdrażaniu rozwiązań w chmurze

Podczas dyskusji panelowej Banking Forum & Insurance Forum 2020 uczestnicy spotkania pt.: „Security i compliance” wskazali na dwie kluczowe kwestie związane z: bezpieczeństwem i zaufaniem wobec dostawcy rozwiązania w chmurze oraz brak kluczowych kompetencji po stronie zespołów wdrażających rozwiązania w chmurze w konkretnym biznesie.

To człowiek jest tutaj najsłabszym ogniwem. Zasadniczym zagadnieniem dla sukcesu jest zatem zrozumienie jak funkcjonuje chmura od strony technicznej, od strony modelu operacyjnego i biznesowego, i dostosowanie do tych wymogów naszych wewnętrznych systemów funkcjonowania.  

Obserwując incydenty związane z wyciekami danych możemy zauważyć, że przyczyny włamań leżą nie po stronie cyfrowych zabezpieczeń baz danych, ale czynników związanych z brakiem kompetencji osób, które za bezpieczeństwo tych danych odpowiadają po stronie wdrożenia / zabezpieczania platform.

Najpierw hybrydowość rozwiązań, a potem biznes w chmurze?

Adaptacja rozwiązań w chmurze dla biznesu idzie obecnie w dwóch kierunkach.

Biznes decyduje się na współpracę z dużymi dostawcami rozwiązań w chmurze, które są świetnie zabezpieczone jeśli chodzi o dane, ale w efekcie tacy dostawcy mogą rozwijać się wolniej, niż firmy oferujące rozwiązania SaaS, a dziś postawienie potrzeb klienta w centrum i szybka odpowiedź na te potrzeby to czynnik krytyczny w rentowności biznesu w czasie kryzysu i gwałtownych zmian.

Drugi kierunek podąża w stronę rozwiązań hybrydowych, gdzie biznes podstawowy jest wzbogacony o rozwiązania w chmurze. Wymaga to agregacji rozwiązań od kilku dostawców, a wtedy bezpieczeństwo i kompetencje w zespołach ludzkich podczas wdrożenia i współpracy są zasadnicze.

W obydwu przypadkach istnieje szansa na obniżenia kosztów po stronie własnych zespołów IT na rzecz doinwestowania działań związanych z bezpieczeństwem.

Jak czas pandemii pokazał, biznes oparty na rozwiązaniach w chmurze jest elastyczny, szybciej dostosowuje się do zmieniających się warunków np. w czasie izolacji społecznej.

Rozwiązania w chmurze, a rynek polski

Chmura w Polsce startuje wolno, chociaż mówi się o niej dużo, również w kontekście polskiego rynku software house i rozwiązań dedykowanych dla biznesu.  Zobaczmy w tym kontekście „aspekt polski”. Praca polskiego developera jest wciąż dużo tańsza, niż praca programisty na rynkach międzynarodowych, dlatego opłaca się inwestować w rozwiązania on-premise, a rynek software house ma się dobrze, nawet w czasie pandemii. Jeśli trend się zmieni, ten rynek się skurczy, lub będzie wymagał szybkiej transformacji w stronę kompetencji związanych z wdrożeniami rozwiązań opartych na chmurze.

CRIF Sp. z o.o. jest Partnerem Banking Forum & Insurance Forum 2020