Zrównoważony rozwój w świecie finansów

Waga ESG we współczesnym biznesie

Ktoś kiedyś powiedział, że kwestia zrównoważonego rozwoju jest trochę jak taki Yeti. Wszyscy o tym mówią, ale nie do końca wiadomo, co to jest. Sama definicja ESG została stworzona na bazie różnych zdarzeń i rekomendacji, i podobnie jest ze standardami. Dzisiaj, chcąc wejść na drogę zrównoważonego rozwoju, firmy kierują się najbardziej znanymi dobrymi praktykami, rekomendacjami organizacji takich jak ONZ i Agenda 2030, regulacjami typu Taksonomia Unii Europejskiej, która jest też bardzo ważnym krokiem do standaryzacji kwestii środowiskowych czy wskaźnikami typu GAR (Green Asset Ratio). Do standardów takich jak te, które dotyczą raportowania finansowego, jest jeszcze bardzo daleko.

ESG a wybrane branże

Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem dotyczą oczywiście całej gospodarki, ale nie w każdym sektorze ich znaczenie jest takie samo. Na przykład firmy z branży energetycznej. Ich bezpośredni wpływ na środowisko jest ogromny. Natomiast jeśli popatrzymy na organizacje finansowe – w tym firmy leasingowe i faktoringowe, ich bezpośredni wpływ jest niewielki, natomiast ich wpływ pośredni jest już bardzo duży. Instytucje finansowe mają ogromną rolę do odegrania w drodze do zrównoważonego rozwoju między innymi poprzez decyzje dotyczące kredytowania wybranych firm. Tych, które mają i realizują strategię zrównoważonego rozwoju, a tych, które jej nie mają.

Z ankiety przeprowadzonej przez Forrester w maju tego roku wśród prawie 300 decydentów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Europy jasno wynika, że kwestie związane z ESG będą coraz bardziej nabierały na znaczeniu. Respondentów zapytano, jak bardzo są dla nich dzisiaj ważne kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, a jak bardzo były trzy lata temu i jak bardzo będą za kolejne trzy lata. 40% zdeklarowało, że 3 lata temu kwestie te były dla nich ważne, 36% że trochę ważne, a tylko 20% że bardzo ważne. Dzisiaj 54% mówi, że kwestie te są ważne, a 44% mówi, że bardzo ważne. Natomiast za 3 lata dla 90% firm kwestia zrównoważonego rozwoju stanie się istotnie ważna.

Dlaczego ESG jest coraz ważniejsze dla firm?

Jednym z czynników, który wpływa na zainteresowanie organizacji kwestią ESG jest regulacja prawna. Raportowanie niefinansowe już od kilku lat obowiązuje na rynku właśnie dla m.in. instytucji finansowych. Bardzo wiele dzieje się w kwestii legislacji w ostatnim czasie. Zaczęła obowiązywać Taksonomia Unii Europejskiej. W tym roku także wchodzi w życie dyrektywa Unii Europejskiej dot. raportowania finansowego wśród korporacji, która obejmie tym raportowaniem nie tylko instytucje rynku finansowego, ale wszystkie przedsiębiorstwa, zarówno prywatne i publiczne, które zatrudniają powyżej 250 pracowników. Oprócz tego mamy też rekomendacje Centralnego Banku Europejskiego, który mówi o tym, że te kwestie niefinansowe też powinny być uwzględnione w decyzjach kredytowych.

Innym powodem zainteresowania się kwestiami związanymi z ESG jest rosnąca presja ze strony inwestorów. Ponad 90 proc. inwestorów dzisiaj przyznaje, że podejmując decyzję, bierze pod uwagę czynniki niefinansowe – wielu z nich uznaje je za kluczowe. W związku z czym firmy, aby zebrać kapitał potrzebny do dalszego funkcjonowania, muszę kwestie te brać na poważnie.

Kolejny powód to klienci. Oni również podejmując decyzję - o zakupach produktów i usług - uwzględniając właśnie kwestie związane z ESG. Szczególnie ludzie młodzi. Już dzisiaj ponad 90% konsumentów z Pokolenia Z podejmuje decyzję o zakupie nie tylko kierując się ceną, ale właśnie tym, czy dana marka ma strategię i czy realizuje politykę zrównoważonego rozwoju.

Oczywiście organizacja, która realizuje taką politykę, ma też łatwiejszy dostęp do finansowania i większą przychylność inwestorów. To właśnie między innymi do tego dążą działania Unii Europejskiej - aby skierować przepływ środków finansowych do takich podmiotów i projektów, które są jak najbardziej zielone. Do tego dochodzi także kwestia ryzyka niefinansowego i zarządzania nim, a w szczególności właśnie w łańcuchu wartości.

Wyzwania przed jakimi stoją organizacje

Stworzenie i wdrażanie strategii ESG wcale nie jest łatwe dla firm. Na rynku wciąż brakuje benchmarków, na których firmy mogłyby się opierać, i ekspertów, których mogłyby prosić o radę – brakuje standardów. Firmy cierpią również na brak danych, których po prostu nie ma, albo są te złej jakości. W szczególności dotyczy to małych firm, bo o ile dyrektywa Unii Europejskiej nakłada obowiązek raportowania niefinansowego na firmy zatrudniające więcej niż 250 pracowników. Natomiast mikrofirmy i SME stanowią bardzo często przeważający procent portfela klientów wielu firm. Kolejnym problemem jest słabe przygotowanie wewnętrzne w organizacji. Firmy często nie wiedzą jak i gdzie zacząć zbierać dane, i które dane powinny zbierać. Ponad 50% respondentów przyznało we wspomnianym wyżej badaniu przyznało, że do zarządzania danymi niefinansowymi wykorzystują Excela i e-maila.

Oceń swój poziom ESG z Synesgy

CRIF stworzył produkt, który pomaga firmą właśnie w tych wielu wyzwaniach związanych z raportowaniem zrównoważonego rozwoju. Platforma Synesgy to globalnej platforma, która umożliwia firmom gromadzenie i zarządzanie danymi ESG. Organizacje – bez względu na swoją wielkość – mogą poznać swój poziom zrównoważonego rozwoju albo dokonując  własnej oceny wyliczanej przez naszą platformę na podstawie wprowadzonych danych albo, co ważniejsze, poprzez ocenę swojego łańcucha wartości. Oceny tej dokonać można w kontekście każdego klienta na całym świecie, a dane na bieżąco śledzić i analizować. Obecnie na platformie mamy już zarejestrowanych ponad 250 firm tzw. szefów łańcucha dostaw oraz  170 tysięcy mniejszych firm, które wypełniły ankietę i na jej bazie otrzymały Score ESG i certyfikat.

Firmy, czy tego chcą czy nie, będą musiały w swoje działania i strategie wkomponować kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Im zrobią to szybciej, tym więcej czasu będą miały na adaptację oraz potencjalnie mogą dzięki temu zdobyć przewagę konkurencyjną. Jeśli Twoja firma chce postawić pierwszy krok ku drodze zrównoważonego rozwoju – skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci w ocenie poziomu ESG firmy.

Sprawdź jak na Twoją firmę wpływa ESG. Umów spotkanie już dziś - link.