Od Open Bankingu do Open Finance

Od Open Bankingu do Open Finance – odpowiadając na potrzeby MŚP

Cyfrowa rewolucja jaka nastąpiła w sektorze usług finansowych stała się już rzeczywistością dla klientów detalicznych, natomiast sektor MŚP, wciąż czekają na to, aby ich potrzeby zostały spełnione. Małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa na całym świecie wciąż poszukują ekosystemów pozabankowych, które integrując usługi oferowane także przez strony trzecie – w tym ubezpieczenia, pożyczki, fakturowanie czy dodatkowe usługi logistyczne - będą odpowiadać na ich potrzeby w ramach jednej, łatwej w obsłudze usługi, która pozwoli MŚP skoncentrować się na ich podstawowej działalności.

Mając powyższe na uwadze, STEP, globalny ekosystem produktów finansowych dla MŚP, którego misją jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań cyfrowych zorientowanych przede wszystkim na klienta, wykorzystał rozwiązania Grupy CRIF, w tym Engager i Strands BFM , wzbogacone o narzędzie agregujące oferowane przez CRIF, aby dostarczyć najlepsze produkty i rozwiązania firmom z sektora MŚP, a także korporacjom.

Projektując rozwiązanie, z myślą o stworzeniu spersonalizowanego doświadczenia dla użytkowników, wykorzystując możliwości jakie daje otwarta bankowość, korzystając z rozwiązań opracowanych przez CRIF i zaawansowanej analityki Strands, STEP był w stanie zyskać przewagę konkurencyjną umożliwiając swoim użytkownikom wykorzystywanie:

  • Agregacji kont – stając się pierwszą platformą oferującą ją za darmo dla MŚP na skalę europejską,
  • Uzgadniania faktur – pobieranie ich od zewnętrznych dostawców, takich jak np. Quickbooks,
  • Strands BFM + Engager – zarządzanie i prognozowanie przepływów pieniężnych, wykorzystujące tzw. business insights w celu jeszcze lepszej personalizacji doświadczeń użytkownika,
  • Produktów i usług od stron trzecich – które zintegrowane, pozwalają MŚP ubiegać się o natychmiastową pożyczkę, dyskontować swoje faktury, zarządzać płatnościami międzynarodowymi i transakcjami walutowymi, a także pobierać płatności od klientów, wnioskować o ocenę poziomu ESG czy subsydiowane pożyczki.

Rozwiązanie dostarczone przez Strands i CRIF umożliwiło firmie STEP osiągnięcie niesamowitych wyników od momentu wprowadzenia na rynek w październiku 2021 r.. Ponad 4000 MŚP wybrało platformę STEP w dwóch wdrożonych krajach (Włochy i Hiszpania), aby panować nad i odpowiednio zarządzać swoją sytuacją finansową korzystając z innowacyjnego rozwiązania. Lojalność klientów doprowadziła do wskaźnika sprzedaży krzyżowej na poziomie 22,6% i pożyczek opiewających na 450 milionów euro.