Kolejny krok w kierunku innowacji Fintech

Open Banking: CRIF wzbogaca swoją ofertę o licencję PISP dla CRIF Realtime Ireland

CRIF Realtime Ireland otrzymał licencję dostawcy usługi inicjacji płatności tzw. Payment Initiation Service (PIS) ​​wystawioną przez Centralny Bank Irlandii.

Zezwolenie wydane dla CRIF Realtime Ireland mającego swoją siedzibę w Dublinie i należącego do Grupy CRIF, rozszerza możliwości całej grupy w obszarze Open Banking o świadczenie usług inicjowania płatności (PIS).

Po wdrożeniu AIS – usługi dostępu do informacji o rachunku, CRIF jest ponownie pierwszą agencją sporządzającą raporty kredytowe, która uzyskała licencję PISP w Unii Europejskiej, podkreślając tym samym swoją ambicję bycia innowacyjną firmą, otwierając drogę do nowych usług, które jeszcze bardziej wzmocnią zaangażowanie firmy w cyfrową integrację finansową.

PIS (Payment Initiation Service) to usługa płatnicza, która zgodnie ze zmienioną dyrektywą w sprawie usług płatniczych (PSD2) inicjuje zlecenie płatnicze na wniosek użytkownika w odniesieniu do rachunku płatniczego prowadzonego przez niego u innego dostawcy usług płatniczych.

Za pomocą tej licencji CRIF będzie mógł obsługiwać różnych klientów – nie tylko instytucje finansowe – poprzez integrowanie danych zastrzeżonych oraz tych pochodzących z bankowości otwartej, w tym informacjach o transakcjach płatniczych, umożliwiając w ten sposób stworzenie zestawu nowych przypadków użycia obejmujących różne branże.

Dzięki temu firma wspierać będzie cyfrowe procesy służące nie tylko do celów kredytowych, ale także do wzmacniania relacji handlowych i zwiększenia retencji klientów, kładąc nacisk na personalizację usług dzięki zdobyciu lepszej wiedzy o klientach – ich zachowaniach i preferencjach. Dodanie usług inicjacji płatności umożliwia płynną realizację procesów cyfrowych, od identyfikacji klienta do finalizacji płatności, co stanowi jeden z najbardziej wrażliwych kroków ze względu na wysoki odsetek rezygnacji, zarówno w płatnościach B2C, jak i B2B.

„Z przyjemnością informujemy, że dzięki rejestracji jako PISP, CRIF może teraz wspierać jeszcze większą liczbę instytucji kredytowych i firm niefinansowych w świadczeniu bardziej innowacyjnych usług, przy zachowaniu najlepszych standardów ochrony i bezpieczeństwa danych. Co więcej, dzięki temu powstała dodatkowa możliwość integracji z naszą platformą zaprojektowaną w celu stworzenia ekosystemu wraz z nowymi usługami, które umożliwią operatorom i ich klientom końcowym - konsumentom i firmom - uzyskanie maksymalnej wartości dodanej” – skomentował Enrico Lodi, Dyrektor Zarządzający CRIF.