Analiza CRIF

Finansowanie BNPL w obszarze e-commerce z perspektywy wymiany danych w sektorze pożyczkowym (Credit-Check.pl)

Z rozwojem BNPL w Polsce mamy do czynienia już od kilku lat. Udział tego finansowania w płatnościach e-commerce rośnie i jeśli tylko regulacje nie wstrzymają istotnie tego trendu, będzie on zapewne kontynuowany. Firmy udzielające finansowania w obszarze BNPL, prowadząc politykę odpowiedzialnego pożyczania, korzystają  z szeregu narzędzi i rozwiązań, umożliwiających im efektywną ocenę wiarygodności oraz zdolności kredytowej swoich klientów, współpracując między innymi w zakresie wymiany informacji o zobowiązaniach z innymi uczestnikami rynku pożyczkowego.

W ramach rozwiązania Credit-Check.pl, wymianie podlegają informacje o zobowiązaniach BNPL z udziałem kilku istotnych graczy na rynku finansowania zakupów w e-commerce. Postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda specyfika i trendy w rozwoju tego rynku z perspektywy całego sektora pożyczkowego. Obszar finansowania BNPL charakteryzuje się dużą liczbą transakcji na niskie kwoty. Liczbowo produkty BNPL to prawie połowa wszystkich zobowiązań pożyczkowych, kwotowo natomiast niecałe 10%. Pomimo, że średnia kwota takiego zobowiązania wzrosła z 250 zł do 320 zł, to nadal jest na bardzo niskim poziomie w porównaniu z tradycyjną pożyczką, dla której średnia kwota oscyluje aktualnie w okolicach 3500 zł.

W coraz większy stopniu widzimy także przenikanie się klientów, korzystających dotychczasowo z tradycyjnych pożyczek, typu chwilówka czy pożyczka ratalna, z zobowiązaniami BNPL. 20% klientów pożyczkowych posiadało w ostatnim roku co najmniej 1 zobowiązanie BNPL, z czego około 5% korzysta z tego rozwiązania bardzo aktywnie, posiadając ich 9 lub więcej.

Widzimy zarówno wzrost liczby zobowiązań typu BNPL, jaki i liczby klientów z nich korzystających – trend ten nie jest jednak skokowy. Można zauważyć zmiany w tych poziomach w zależności od miesiąca.

Zaobserwowana została także  zależność między wiarygodnością pożyczkobiorcy a faktem korzystania przez niego z finansowania BNPL. Wyniki wskazały na ciekawą obserwację – osoby posiadające 8 i więcej zobowiązań BNPL w chwili zaciągania tradycyjnej pożyczki są bardziej wiarygodne niż przeciętny pożyczkobiorca. Klienci bez żadnej historii w obszarze BNPL (e-commerce) okazują się bardziej ryzykowni niż klienci z historią – trend ten jest spójny z tym co się obserwuje od lat dla klientów korzystających z tradycyjnych forma finansowania (klient nieznany, bez historii jest gorszy od klienta znanego, z historią). Bogata historia z kolei nie koreluje z pogorszeniem spłacalności pożyczek. Z uwagi na pewną różnorodność rynku oraz jego – wciąż jednak małe nasycenie – należy z pewnością te zależności i trendy obserwować.     

Bardzo ciekawie prezentuje się też struktura wiekowa oraz płci. Okazuje się, że najczęściej z formy finansowania jaką jest BNPL korzystają kobiety – przewaga nad mężczyznami jest ogromna, kobiety stanowią około 80% klientów BNPL w przedziale 25-50 lat i należy do nich prawie 75% zobowiązań typu BNPL. W przypadku tradycyjnych pożyczek rozkłada się to w zasadzie po równo. Użytkownikami BNPL są najczęściej osoby w wieku 30-40 lat i tutaj statystycznie jest to porównywalne do struktury jaką obserwujemy przy pożyczkach.


Zapraszamy do zapoznania się z analizą.

   POBIERZ ANALIZĘ