Certyfikat Etyczny ZPF dla CRIF

Certyfikat Etyczny Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce dla CRIF

CRIF Sp. z o.o. znalazł się w  gronie firm, które pozytywnie przeszły weryfikację ankiet audytu etycznego, dokonywaną przez Komisję Etyki przy Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF.) Jest to nasz obowiązek samorządowy i statusowy.

W wyniku pozytywnie zakończonego procesu weryfikacji ankiety audytu etycznego Komisja Etyki przyznała CRIF Certyfikat Etyczny ZPF, który jest potwierdzeniem zgodności praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF. 

Program etyczny ZPF na trwale wpisał się w krajobraz rynku finansowego w Polsce. Dzięki zaangażowaniu i odpowiedzialnemu świadczeniu usług takich firm jak CRIF, wartość Certyfikatu Etycznego  ZPF zyskuje na pozytywnych ocenach kontrahentów i klientów Członków ZPF, budując solidne podstawy także do dalszego rozwoju rynku finansowego w Polsce i Państwa Firm.

Certyfikat Etyczny ZPF buduje na rynku, zarówno między firmami finansowymi oraz konsumentami, wizerunek CRIF jako instytucji zaufania publicznego.