Ekologiczne i zrównoważone finanse

CRIF i RED wygrywają na G20 Techsprint 2021 rozwiązaniem „Climate Risk Analytics Suite”

Banca d’Italia i Bank for International Settlements (BIS) ogłosiły zwycięzców międzynarodowego hackathonu G20 TechSprint 2021. CRIF i RED otrzymali nagrodę w kategorii „Analiza i ocena ryzyka związanego z transformacją i fizycznym klimatem”. Podczas ceremonii wręczenia nagród transmitowanej na żywo z Mediolanu ogłoszono zwycięzców drugiej edycji międzynarodowego konkursu G20 TechSprint. Tegoroczny konkurs koncentrował się na najpilniejszych wyzwaniach związanych z ekologicznymi i zrównoważonymi finansami. Zespół 21 światowych ekspertów wybrał trzy najbardziej obiecujące rozwiązania. 

CRIF wraz z RED - firmą działającą w sektorze usług doradczych związanych z oceną ryzyka dla środowiska naturalnego i klimatu – zwyciężyły w kategorii „Analiza i ocena ryzyka przejściowego i fizycznego związanego z klimatem” za rozwiązanie „Climate Risk Analytics Suite”, które stanowi platformę cyfrową wspierającą instytucje w monitorowaniu i raportowaniu zagrożeń związanych z klimatem zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami.

Climate Risk Analytics Suite to wyjątkowa platforma cyfrowa zawierająca szeroki zestaw narzędzi – dane, algorytmy i metodologie – które mogą pomóc instytucjom finansowym spełnić wymagania dotyczące monitorowania i raportowania ryzyk i możliwości związanych z klimatem. Rozwiązanie wspiera instytucje w zwiększaniu świadomości zagrożeń związanych z klimatem i pomaga podejmować właściwe decyzje strategiczne związane z tymi zagadnieniami.

Wicegubernator Banca d'Italia, Alessandra Perrazzelli, powiedziała: „Inicjatywa G20 TechSprint 2021 zaangażowała innowatorów na całym świecie do podejmowania globalnych i złożonych wyzwań w zakresie gromadzenia danych, analizy ryzyka związanego z klimatem oraz efektywnego współdziałania w  zakresie realizacji projektów i inwestycji. Nagradzane rozwiązania pokazują, w jaki sposób innowacje technologiczne i finanse mogą twórczo rozwiązywać konkretne problemy. Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w dziedzinie finansów jest zgodne z misją banków centralnych, polegającą na ochronie stabilności monetarnej i finansowej poprzez zapewnienie, że system finansowy działa w najlepszym interesie ludzi i całej gospodarki.

TechSprint odgrywa kluczową rolę w poszukiwaniu technologicznych rozwiązań na miarę naszych czasów i pomaga rozszerzać wkład BIS Innovation Hub w agendę działań związanych z ekologicznymi finansami” – skomentował Benoît Coeuré, szef BIS Innovation Hub. „Seria eventów G20 TechSprint już udowodniła, że ​​jest praktycznym globalnym forum dla decydentów i ekspertów z sektora IT do współpracy w kluczowych obszarach istotnych dla społeczności regulacyjnej i bankowości centralnej. Liczymy na kontynuację tej bliskiej współpracy” – dodał.

CRIF i RED w swoim rozwiązaniu połączyły innowacyjną oceną ryzyka fizycznego z już ustalonymi ocenami ryzyka banków. Obecnie pakiet Climate Risk Analytics Suite obejmuje sześć paneli, które zostały opracowane w celu zaspokojenia potrzeb różnych typów użytkowników: od menedżerów potrzebujących dostępu do zagregowanych i podsumowujących widoków koncentracji ryzyka związanego z klimatem, po użytkowników, którzy potrzebują dokładnej analizy ryzyka dla indywidualnego zabezpieczenia lub konkretnego kontrahenta. Na przykład, za pośrednictwem pakietu Climate Risk Analytics Suite, bank może analizować wpływ ryzyka fizycznego na swoich klientów, a także na każdy z jego aktywów, biorąc pod uwagę zarówno aktualny horyzont czasowy, jak i konkretny scenariusz zmian klimatycznych. Bank będzie mógł również ocenić występowanie koncentracji portfelowych w obszarach charakteryzujących się szczególnie wysokim poziomem ryzyka.

Jesteśmy naprawdę zaszczyceni odbierając nagrodę od Banca d’Italia i Bank for International Settlements (BIS), która jest potwierdzeniem inwestycji CRIF i zaangażowania w kwestie zrównoważonego rozwoju i ESG. Innowacja jest niezwykle istotna w projektach CRIF, a filozofia, którą kierują się nasze zespoły ekspertów to budowanie bardzo pragmatycznych aplikacji biznesowych poprzez wkład wielu obszarów kompetencji. Interdyscyplinarne podejście, które umożliwi hybrydyzację umiejętności przy jednoczesnym zachowaniu silnej orientacji na klienta” – skomentował Pier Paolo Cristaudo, dyrektor CRIF Global Data Science. 

Ogłoszenie nagrody oraz pitch rozwiązania możesz zobaczć na YouTube