Program oferty prywatnej PRICOA PRIVATE CAPITAL

CRIF pobiera nową transzę w wysokości 45 milionów EURO

CRIF kontynuuje rozwój i pobiera nową transzę w wysokości 45 milionów EURO w ramach programu oferty prywatnej z PRICOA PRIVATE CAPITALNowa emisja jest częścią instrumentu Shelf Facility, który daje możliwość uplasowania nowych emisji o łącznej wartości do 125 milionów dolarów, co pomoże wesprzeć plan inwestycyjny o wartości 350 milionów euro na trzyletni okres 2021-2023.

Obligacja została uplasowana w 12-letnim planie amortyzacji (średni okres trwania 6,5 roku) przy stałym oprocentowaniu.

CRIF S.p.A.  zakończyło emisję i plasowanie obligacji o wartości 45 milionów euro za pośrednictwem Pricoa Private Capital – działu kapitału prywatnego Prudential Financial, Inc. ze Stanów Zjednoczonych (NYSE:PRU) i jednego z głównych graczy na międzynarodowym rynku ofert prywatnych.

Obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy o 12-letniej strukturze amortyzacji i stałym oprocentowaniu.


„Pomimo pandemii, CRIF kontynuował swoją ścieżkę rozwoju oraz potwierdził swoje międzynarodowe plany rozwojowe i inwestycyjne, przyspieszając ekspansję swojej oferty innowacyjnych rozwiązań z zakresu bankowości cyfrowej i otwartej. Ta oferta prywatna daje nam możliwość dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania dla naszych 350 milionów przeznaczonych na inwestycje w latach 2021-2023”, skomentował Carlo Gherardi, Prezes CRIF. „W szczególności Shelf Facility, który podpisaliśmy z Pricoa Private Capital, potwierdza solidność CRIF, pozwalając nam na emisję obligacji na rynkach międzynarodowych, w szczególności w Stanach Zjednoczonych".


W związku z tym należy podkreślić, że znaczne inwestycje poczynione z czasem w celu zróżnicowania działalności zarówno pod względem geograficznym (bezpośrednia obecność obejmuje obecnie około 40 krajów na 4 kontynentach), jak i pod względem nowych usług, zagwarantowały CRIF znaczną odporność, nawet w roku charakteryzującym się kryzysem zdrowotnym i gospodarczym.

Dokładniej, w 2020 r. skonsolidowane przychody wzrosły: do 567 milionów euro w porównaniu do 557 milionów euro w 2019 r., natomiast EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) wyniosła 126 milionów euro w porównaniu do 108 milionów euro w roku poprzednim.

Zgodnie z globalną pozycją Grupy, nowy plan biznesowy na trzyletni okres 2021-2023 przewiduje inwestycje w nowe usługi, w tym w bankowość otwartą na poziomie globalnym, na łączną kwotę 350 milionów euro, które stanowią uzupełnienie 119 milionów euro z 2020 r., co już stanowi wzrost w stosunku do 90 milionów euro rok wcześniej.

Jednocześnie, w celu wsparcia swojej ścieżki wzrostu, firma uruchomiła niedawno plan rekrutacji, który w samym tylko 2021 r. zakłada zatrudnienie 380 nowych pracowników, z czego 150 we włoskich biurach Grupy, po 220 zatrudnionych już na całym świecie w 2020 r.

Wreszcie, oprócz kontynuacji programu przejęć, który przez lata pozwolił firmie rozwinąć ekosystem innowacyjnych rozwiązań end-to-end w zakresie otwartej bankowości dla banków i instytucji finansowych, CRIF uruchomił ambitny projekt akceleracji start-upów, mający na celu rozwój synergii z firmami FinTech i InsurTech w wielu krajach oraz promowanie tworzenia nowego rodzaju przedsiębiorczości o wysoce innowacyjnej i technologicznej zawartości, powiązanej również z kampusem CRIF w Varignana (Bolonia).

Greenberg Traurig Santa Maria działał jako doradca prawny CRIF, a Akin Gump Strauss Hauer & Feld reprezentował Inwestora. Deutsche Bank Trust & Agency Services Team pełnił rolę banku pośredniczącego.

Pricoa

Od ponad 75 lat Pricoa Private Capital współpracuje z szeregiem korporacji, sponsorów i instytucji, aby zapewnić cenny wkład, wskazówki i dostosowane do potrzeb rozwiązania kapitałowe, które umożliwiają im osiągnięcie celów wzrostu i finansowania firm.

W branży, w której kapitał może wydawać się towarem, a relacje są często przelotne i transakcyjne, Pricoa jest znana z budowania trwałych lokalnych partnerstw opartych na trwałym zaangażowaniu w długoterminowe potrzeby kapitałowe swoich partnerów.

Pricoa Private Capital zarządza portfelem o wartości ponad 100 miliardów dolarów, w 14 biurach na całym świecie (31 grudnia 2020 r.)

Więcej informacji: www.pricoaprivatecapital.com