Licencja dla CRIF Kredit-Axborot Xizmatlari

CRIF Kredit-Axborot Xizmatlari otrzymał licencję na założenie i prowadzenie biura informacji kredytowej w Uzbekistanie

CRIF Kredit-Axborot Xizmatlari został założony przez CRIF we współpracy z sześcioma głównymi bankami w kraju: Uzbeckim Bankiem Przemysłowo-Budowlanym, Asia Alliance Bank, Invest Finance Bank, Ipak Yuli Bank, Ipoteka-Bank i Hamkorbank.

Niedawno Centralny Bank Uzbekistanu wydał licencję dla CRIF Kredit-Axborot Xizmatlari, umożliwiającą utworzenie pierwszego prywatnego biura informacji kredytowej w Republice Uzbekistanu.

Przyznanie licencji jest wynikiem 4 letnich starań CRIF, który został wybrany spośród międzynarodowych firm do stworzenia  zaawansowanej, nowoczesnej infrastruktury biura informacji kredytowej. Sukces ten mógł zostać osiągnięty dzięki dużemu wsparciu lokalnych akcjonariuszy, Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC) - członka Grupy Banku Światowego - oraz Centralnego Banku Uzbekistanu.

Utworzenie biura informacji kredytowej ułatwi integrację informacji finansowej w Uzbekistanie, dzięki czemu liczymy na rozwój uzbeckiego rynku kredytowego, rozszerzenie oferty kredytowej dla konsumentów i MŚP (wparcie klientów MŚP w rozwoju biznesu w oparciu o zaawansowane usługi w zakresie informacji kredytowej i rozwiązania o wartości dodanej na rynkach międzynarodowych).

Zgodnie z lokalnymi regulacjami prawnymi tworzone przez CRIF biuro informacji kredytowej gromadzić będzie informacje o kredytach osób fizycznych i przedsiębiorstw od uprawnionych pożyczkodawców.

 „Uzbekistan znajduje się bez wątpienia w ciekawej fazie wzrostu gospodarczego. Rosnąca konkurencja oraz inwestycje regionalne i zagraniczne są oznaką systemu gospodarczego o stabilnym wzroście, ewolucji i konsolidacji infrastruktur. W takim środowisku CRIF wraz z zaangażowanymi lokalnymi bankami, mają zaszczyt odgrywać strategiczną rolę, zwłaszcza w tym bardzo trudnym okresie pandemii COVID-19. Dzięki przyznanej nam przez Centralny Bank Uzbekistanu licencji jesteśmy gotowi wpierać rozwój infrastruktury finansowej w zakresie kontroli ryzyka kredytowego” -  komentuje Davide Michele Meo, CRIF International Sales and Direct Markets Director.