Sektor finansowy

Zarządzanie procesami

Podnieś wydajność na wyższy poziom

Określ strategiczne cele, połącz je z działaniem i obserwuj wyniki.

Credit Check Consumer

Sprawdź swoich klientów za pomocą Credit Check Consumer, nowoczesnego narzędzia wspierającego decyzje. Weryfikacja potencjalnego kontrahenta w oparciu o podstawowe dane ma na celu potwierdzenie jego tożsamości i określenie prawdopodobieństwa, czy wywiąże się z zaciąganych zobowiązań finansowych.

Czytaj więcej

Credit Check Business

Czy potencjalny kontrahent istnieje, czy figuruje w rejestrach przedsiębiorców? Czy ma już historię, czy niedawno rozpoczął działalność? Sprawdź obecnych i przyszłych partnerów biznesowych za pomocą nowoczesnego narzędzia wspierającego decyzje.

Czytaj więcej

Credit Check - Platforma Weryfikacji Klienta

Podstawowym założeniem platformy PWK jest wzmocnienie procesu oceny zdolności kredytowej lub wiarygodności płatniczej podmiotów oraz analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom.

Czytaj więcej

CREDITY

CREDITY to internetowe narzędzie do bieżącego zarządzania portfelem swoich klientów, decyzjami finansowymi i kredytami w skali międzynarodowej

Czytaj więcej

CRIF Credit Management Platform

CRIF Credit Solutions to globalna linia produktowa CRIF, która powstała z myślą o kompleksowym zarządzaniu ryzykiem i kredytami. Innowacyjne połączenie wsparcia w zakresie zarządzania, analiz prognostycznych i technologii opartej na zintegrowanym podejściu, które pozwala na lepsze rozumienie danych i optymalizację podejmowanych decyzji.

Czytaj więcej

StrategyOne

StrategyOne - rozwiązanie CRIF wpierające procesy decyzyjne. To platforma wspierająca proces podejmowania decyzji kredytowej, obecna na każdym etapie kontaktu z klientem - wstępnego przeglądu i oceny wniosku kredytowego, poprzez zarządzanie ryzykiem kredytowym, działaniami marketingowymi i strategiami związanymi z windykacją. 

Czytaj więcej

CreditBility

Odkryj nowe możliwości usprawnienia procesów dzięki kompleksowemu, konfigurowalnemu oprogramowaniu do analizy danych biznesowych dla użytkowników StrategyOne.

Czytaj więcej

CRIF Digital Next

Dzięki licencji AISP, ważnej w 31 krajach, CRIF umożliwia korzystanie z informacji dostępnych na kontach bankowych klientów biznesowych i indywidualnych, dlatego nasi Partnerzy mogą stosować rozwiązania wykorzystujące dane lub usługi udostępniane przez wszystkie banki Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

N.E.O.S.

Rozwiązanie z zakresu Otwartej Bankowości, zgodne z dyrektywą PSD2, które pozwala na usprawnienie oceny zdolności kredytowej w ramach procesu udzielania kredytu i/lub procesu weryfikacji klienta, poprzez wyszukiwanie, agregowanie i kategoryzowanie danych dotyczących płatności. Czytaj więcej