crif_300px.png
StrategyOne.png
Rozwiązanie CRIF wpierające procesy decyzyjne

StrategyOne to platforma wspierająca proces podejmowania decyzji kredytowej, obecna na każdym etapie kontaktu z klientem - wstępnego przeglądu i oceny wniosku kredytowego, poprzez zarządzanie ryzykiem kredytowym, działaniami marketingowymi i strategiami związanymi z windykacją. Czym jest StrategyOne?

StrategyOne pozwala szybko i łatwo wdrażać, testować, monitorować i zmieniać reguły biznesowe, oceny kredytowe, obliczenia oraz całe procesy decyzyjne bez kodowania, co w efekcie prowadzi do automatycznego i pewnego podejmowania decyzji w firmie.

Jest to kompletna platforma do zarządzania regułami biznesowymi i mechanizmami oceny decyzji, która umożliwi Twojej organizacji identyfikację właściwych celów, zwiększenie lojalności klientów, zwiększenie sprzedaży i marż, zarządzanie ryzykiem oraz wdrażanie polityk i procedur biznesowych i legislacyjnych.

Od wstępnej weryfikacji i gwarantowania kredytów, po bieżące zarządzanie ryzykiem kredytowym i kampanie marketingowe oraz strategie windykacji, StrategyOne obejmuje cały cykl życia klienta.


StrategyOne pozwala na

 • tworzenie, testowanie, wdrażanie i zarządzanie logiką decyzyjną za pomocą intuicyjnych przepływów wizualnych, które nie wymagają kodowania,
 • projektowanie strategii, korzystając z reguł typu „przeciągnij i upuść '', obliczeń, drzew decyzyjnych, kart wyników, tabel decyzyjnych, uczenia maszynowego i nie tylko, a następnie ocenianie scenariuszy (np. analiza typu „co, jeśli”, mistrz / pretendent itp.),
 • zwiększenie szybkości wprowadzanych zmian, z pominięciem typowych problemów związanych z kodowaniem wymagań biznesowych,
 • rozwój kompetencji analitycznych, dzięki zdolności do podejmowania decyzji eksperckich opartych na uczeniu maszynowym i ocenie wielu niekonwencjonalnych czynników,
 • ustandaryzowaniu i scentralizowaniu decyzji, które pomogą spełnić wymagania Bazylei, MSSF9 i innych wymogów zgodności legislacyjnych na wszystkich etapach cyklu życia klienta, od zaangażowania i pochodzenia po zarządzanie klientami i ich zbieranie. DevOps i ModelOps są znacznie bardziej wydajne, ponieważ cała logika decyzyjna jest projektowana i wykonywana w jednym narzędziu,
 • zwiększenie skuteczności decyzji biznesowych, dzięki wykorzystaniu nowego Designera – intuicyjnego narzędzia do budowania drzewa decyzji kredytowych opartego na sztucznej inteligencji,
 • łatwe monitorowanie efektów w odniesieniu do celów biznesowych,  
 • szerszą współpracę z ekspertami CRIF w zakresie konsultacji i wsparcia poprzez doradztwo, konfigurację, szkolenia, konfigurację i stałe wsparcie.

Więcej o możliwościach StrategyOne

 • Intuicyjne narzędzie  do tworzenia i testowania logiki decyzyjnej, która nie wymaga kodowania (Designer).
 • Analiza typu „Co-jeśli” w celu oceny wpływu strategii lub porównania z punktem odniesienia.
 • Zaawansowana symulacja, aby graficznie zobaczyć, które części procesu działają dobrze, a które wymagają korekty.
 • Użytkownicy biznesowi mogą samodzielnie konfigurować wskaźniki KPI i oceniać je na podstawie danych produkcyjnych bez angażowania działów IT.
 • Podejście Champion / Challenger do porównywania dwóch lub więcej modeli w celu promowania tego, który działa najlepiej.
 • Operacjonalizacja modeli uczenia maszynowego i analizy. Zgodność z najpopularniejszymi bibliotekami open source (Python, R) oraz modelami PMML.

 • Poznaj StrategyLab, narzędzie z intuicyjnym interfejsem użytkownika, umożliwiające ekspertom biznesowym ustalanie zasad, celu biznesowego i ograniczeń, które należy spełnić w definiowanym procesie decyzyjnym, analizując dane historyczne w naszym procesie. Wykorzystując uczenie maszynowe i optymalizację, StrategyLab zaproponuje alternatywne strategie, które spełniają cel biznesowy i niwelują ograniczenia.  
 • Wdrażaj nowe procesy decyzyjne samodzielnie, bez zaangażowania IT.
 • Audytuj wersje zaprojektowanych pocesów. Wszystkie zmiany są wersjonowane. Poprzednie wersje procesów decyzyjnych są zawsze dostępne i można je wykorzystać do audytu.
 • Monitoruj, za pomocą narzędzia StrategyInsight, skuteczność swoich strategii decyzyjnych samodzielnie definiując (bez kodowania) pulpity nawigacyjne (Dashbordy) i korzystaj z aktualnych danych w środowisku produkcyjnym. Otrzymuj powiadomienia o zmianach na produkcji.
 • Korzystaj z dostępu do wyjaśnienia wszystkich decyzji.
 • Integruj nasze rozwiązanie, jeśli jest taka potrzeba, z innymi aplikacjami (np. przepływami pracy) za pomocą REST i SOAP API lub może działać na danych z plików wsadowych.

Augmented Intelligence w StrategyOne

Celem Augmented Intelligence jest wsparcie ludzi w efektywnieszej pracy. Dlatego inteligencja rozszerzona - wykorzystanie sztucznej inteligencji do usprawniania ludzkich decyzji - jest czymś więcej niż tylko sztuczną inteligencją (oznacza zastąpienie decyzji człowieka w procesie decyzyjnym).

W StrategyOne zapewniamy naszym klientom unikalny zestaw narzędzi, które umożliwiają maksymalne wykorzystanie sztucznej inteligencji w prosty i skuteczny sposób.


Zaawansowane narzędzia powiązane z procesem decyzyjnym

CRIF Studio  opracowuje modele uczenia maszynowego i wdraża je w sposób elastyczny w procesach decyzyjnych.

StrategyLab  ustala zasady, cel biznesowy i ograniczenia, które należy spełnić w definiowanym procesie decyzyjnym, analizując dane historyczne.

StrategyOne Decision Engine  szybka operacjonalizacja strategii decyzyjnych.

StrategyInsight bada i monitoruje wyniki biznesowe.


Poznaj przykłady wdrożenia StrategyOne

Nowa jakość działania mBanku w oparciu o rozwiązanie StartegyOne

„Dzięki jasno zdefiniowanej strategii, determinacji oraz doskonałej współpracy z firmą CRIF osiągnęliśmy przewagę konkurencyjną, która pozwala nam oferować innowacyjne rozwiązania dla naszych klientów. Podstawowymi składnikami nowej jakości w naszych działaniach od lat są narzędzia analizy ryzyka kredytowego oferowane w StrategyOne…”

Czytaj więcej

 

„Firmy nie powinny ani pozostawać w tyle za dynamiką rynku, ani oszukiwać samych siebie co do problemów, z którymi się borykają. Nowoczesne zarządzanie decyzjami stało się czynnikiem sukcesu. Firmy technologiczne, takie jak T-Mobile, potrzebują solidnego środowiska oprogramowania, tak jak piekarz potrzebuje mąki ..."

Czytaj więcej