29-30 listopada w Krakowie, ICE Centrum Konferencyjne, odbyła się coroczna konferencja dla sektora bankowego i fintechowego, corocznie organizowana przez SEM Banking Club.

Podczas tego wydarzenia Kamil Gosławski, CRIF, wystąpił w panelu pt:” Jak przyspieszyć cyfryzację kredytów dla MŚP i zautomatyzować proces ryzyka kredytowego z uwzględnieniem najlepszych praktyk? wraz z międzynarodowym zespołem ekspertów:  moderatorem – Michałem Pawlikiem , Wiceprezesem ds. rozwoju biznesu na Europę Środkowo-Wschodnią w Nethone oraz gośćmi: Christianem Ruehmerem (CEO i współzałożyciel Qlana, USA) i Marcinem Wochem (CEO Algolytics Technologies, Polska).

Miło nam poinformować, że rozwiązanie CRIF – Synesgy, platforma do własnej oceny ESG i monitorowania łańcucha dostawców otrzymała nagrodę Best ESG Solution 2023. Dziękujemy za to wyróżnienie.

 

Platforma CRIF – Synesgy.pl umożliwia firmom gromadzenie i zarządzanie na temat ich poziomu zewnętrznego poprzez samoocenę ESG wraz z sugerowanymi wzorami postępowania i wskazówki dotyczące planu rozwoju, które należy wyodrębnić, by zlokalizować lub wprowadzić swoją ocenę ESG.

Na Platformie każda firma może: dokonać samooceny poziomu ESG, zweryfikować swoje mocne strony i miejsca, których dotyczą działania naprawcze, uzyskać certyfikat Synesgy, a szefowie łańcucha dostawców (wartości) mogą monitorować poziom zrównoważonego rozwoju swoich partnerów biznesowych.

Po co się certyfikować?

 • Sprawdź/monitoruj łańcuch dostawców – partnerów biznesowych i/lub oceń poziom ESG Twoje firmy
 • Zapobiegaj ryzyku braku certyfikacji w relacjach B2B (nowi partnerzy, przetargi, kredyty, inwestorzy),
 • Myśl perspektywicznie - zdefiniuj zielone procesy w przedsiębiorstwie - zgodne z zasadami ESG,
 • Pokaż, że zależy Ci na dbaniu o naszą Planetę – promuj swoją markę jako odpowiedzialną.

Nasza platforma oparta jest na międzynarodowych standardach takich jak:

 • Globalna Inicjatywa Raportowania,
 • ONZ Global Compact,
 • Projekt ujawnienia węgla,

Platforma Synesgy.pl powstała we współpracy z Agencją Ratingów Kredytowych Grupy CRIF, która wypracowała własną metodologię score ESG, wykorzystywaną od lat do oceny emitentów spółek niefinansowych z Unii Europejskiej i jest zewnętrznym partnerem audytowym w tym zakresie.

 

Korzyści dla firm płynące z Platformy Synesgy.pl :

 • Dane w jednym miejscu - zebranie danych niefinansowych w jednym miejscu, co pozwala na zarządzanie danymi i łatwą certyfikację w kolejnych latach (audyt i certyfikacja powinna być realizowana co roku)
 • Polityka ESG firmy - świadomość na jakim etapie zrównoważonego rozwoju jest firma pozwala określić strategię ESG dla firmy a wraz z planem działań naprawczych utrzymać lub podnieść wynik (score) ESG w kolejnym roku
 • Audyt i certyfikat niezależnej firmy – CRIF jest firmą z dużym doświadczeniem w obszarze big data i rozwiązań budowanych na danych. Jeśli jedna firma chce sprawdzić poziom ESG swojego klienta lub partnera, w takiej relacji jesteśmy niezależnym partnerem trzecim, udostępniającym Platformą jako narzędzie.
 • Zgodność z metodologią i regulacjami prawnymi – ankieta audytowa w Synesgy.pl została przygotowana według standardów zgodnych z regulacjami unijnych i wciąż ewaluuje nadążając za ustawodawstwem, a dodatkowo rating (score) ESG został zaimplementowany dzięki Agencji Ratingów Kredytowych Grupy CRIF
 • Wizerunek – dzięki certyfikatowi ESG firma buduje swój wizerunek, jako odpowiedzialnej w obszarze ESG