O tym, jak ważna jest strategia ESG dla Intrum, jak platforma Synesgy wspiera firmę w realizacji jej celów oraz jakie korzyści wynikają z samooceny ESG, opowiada Agnieszka Surowiec, Brand & Comms Director Market Poland, Intrum.

1. Czy strategia ESG jest ważnym elementem prowadzenia biznesu w Twojej firmie?

Strategia ESG (Environmental, Social, Governance) jest nieodłączną częścią Intrum – przekłada się na nasze codzienne działania i podejmowane decyzje. Integrujemy zasady ESG w naszej kulturze organizacyjnej, a także aktywnie angażujemy się w inicjatywy społeczne i ochronę środowiska. Jest to dla nas nie tylko kwestia reputacji, ale przede wszystkim przekonania, że prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony przynosi długoterminowe korzyści zarówno dla naszych interesariuszy, jak i dla środowiska naturalnego.

2. Jaki problem w obszarze ESG w Twojej firmie został rozwiązany dzięki platformie Synesgy?

Platforma Synesgy odegrała ważną rolę w naszych działaniach związanych z ESG, umożliwiając nam kompleksowe sprawdzenie efektów naszych działań. Dzięki niej skutecznie identyfikujemy obszary, w których możemy wprowadzić ulepszenia, minimalizując nasz wpływ na środowisko i maksymalizując korzyści społeczne. Wprowadzone zmiany nie tylko przyczyniły się do poprawy wydajności, ale także umocniły wizerunek Intrum jako firmy traktującej poważnie ESG.

3. Jakie korzyści widzisz w samoocenie (certyfikacji własnej) na platformie Synesgy?

Korzyści płynące z samooceny na platformie Synesgy są nieocenione. Dzięki lepszemu zrozumieniu naszych obszarów oraz mocnych i słabych stron w zakresie ESG możemy skutecznie planować długoterminowe strategie rozwoju, uwzględniając niezbędne wymagania. Ponadto, certyfikacja własna daje nam wiarygodność w oczach naszych interesariuszy zewnętrznych, co przekłada się na zwiększone zaufanie klientów, inwestorów i społeczności lokalnych.

Rekomendacja Intrum:

Gorąco polecamy platformę Synesgy jako kompleksowe narzędzie do zarządzania obszarem ESG w firmie. Jej wykorzystanie nie tylko umożliwia skuteczne monitorowanie, ocenę i doskonalenie działań w obszarze środowiskowym, społecznym i zarządzania, ale także wspiera nas w budowaniu zrównoważonej i odpowiedzialnej marki, która kładzie nacisk nie tylko na zyski, ale również na ludzi i planetę.

 

https://www.intrum.pl/