Na koniec I kwartału 2024 roku zadłużenie polskich firm wyniosło blisko 2,2 miliarda złotych, co oznacza wzrost o ponad 540 milionów złotych w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej – podaje ERIF BIG. Największe zaległości dotyczą opłat za multimedia, które stanowią 48% wszystkich długów, oraz umów ubezpieczeniowych, które odpowiadają za 40% zaległości. Problemy finansowe firm wynikają również z kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, które stanowią 7% wszystkich zaległych należności.

Przedsiębiorcy najczęściej nie regulują rachunków za multimedia, opłat ubezpieczeniowych i związanych z prowadzeniem działalności. Cezary Ciopiński z ERIF BIG SA zaznacza, że wzrost zadłużenia z 1,6 miliarda złotych w 2023 roku do blisko 2,2 miliarda złotych w 2024 roku jest niepokojący, mimo spadku inflacji i wzrostu gospodarczego o 1,9% w I kwartale 2024 roku.

Zadłużenie firm wciąż rośnie, pomimo poprawy gospodarczej, co pokazuje, że problemy finansowe narastały przez ostatnie, trudne finansowo lata. Weryfikacja finansowa przedsiębiorstw oraz sprawdzenie wiarygodności finansowej ich właścicieli mogą pomóc w uniknięciu spirali zadłużeń.


Czytaj więcej...