KRAKÓW |6 LIPIEC 2023 R.

Coraz więcej firm dostrzega istotność polityki zrównoważonego rozwoju. Duże przedsiębiorstwa wdrażają zalecenia prawne, małe w obszarze ESG mogą szukać dodatkowej przewagi konkurencyjnej na rynku. Często jednak temat utyka na etapie strategii, a realnych działań brak. Jakie są bariery związane z wdrażaniem ESG w firmach? Dowiemy się z badania ankietowego przedsiębiorstw, które rozpoczyna CRIF i Fundacja Poland Business Run.

Kolejne przedsiębiorstwa wkrótce staną w obliczu obowiązkowego składania sprawozdań niefinansowych związanych z ESG, czyli kwestiami środowiska, społecznej odpowiedzialności czy zarządzaniem. W wielu przypadkach firmy nie są gotowe na przygotowanie dokumentów, nie mają wyspecjalizowanych pracowników i działów, a sporządzanie raportu powierzą np. działom HR i CSR. 

"Zdajemy sobie sprawę z roli działań HR i CSR w procesie audytowania i raportowania danych niefinansowych z obszaru ESG. Dlatego we współpracy z CRIF startujemy z projektem Wsparcie HR w działaniach ESG, przeznaczonym dla firm zainteresowanych takimi działaniami w procesie gromadzenia i raportowania danych ESG. Można wziąć w nim udział bez względu na etap zaangażowania firmy w działania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi" mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Celem projektu jest poznanie rzeczywistej wiedzy na temat ESG osób pracujących w działach HR i CSR oraz barier w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju poprzez przygotowanie praktycznych i dopasowanych do potrzeb materiałów edukacyjnych oraz propozycji pokonania tych barier w ich środowisku pracy. Cel ten organizatorzy planują zrealizować poprzez badanie ankietowe, opracowanie badania wraz z komentarzami ekspertów, stworzenie e-booka oraz przeprowadzenie webinarów. Finałem projektu będzie prezentacja i podsumowanie wniosków podczas drugiej edycji konferencji CSR Poland w marcu 2024 r. w Krakowie. 

"Ten projekt jest wartościową propozycją dla tych firm, które do tej pory nie były zainteresowane ESG (ponieważ nie dotyczy ich bezpośrednio legislacja), a prowadzą odpowiedzialny biznes i dodatkowo w certyfikacji ESG widzą potencjał budowania konkurencyjności na rynku, ale również dla przedsiębiorstw, które prowadzą już działania w obszarze środowiska, CSR i zrównoważonego rozwoju biznesu" – powiedział Piotr Badura, Country Manager CRIF. "CRIF ma wiedzę w zakresie udostępniania narzędzi do oceny własnej ESG zbudowanych w oparciu o unijne ustawodawstwo i metodologię oraz doświadczenie współpracy z partnerami biznesowymi w zakresie zbierania i raportowania danych ESG" – dodał.

Pierwszy etap projektu został już uruchomiony – badanie ankietowe skierowane do osób odpowiedzialnych za politykę CSR, działania HR, czy też specjalistów w obszarze ESG przedsiębiorstw. Wyniki ankiety pozwolą wychwycić realne bariery związane z realizacją wdrażania strategii ESG w firmach oraz na tej podstawie przygotować materiały edukacyjne. Udział w badaniu ankietowym oraz korzystanie z wypracowanych w projekcie materiałów jest bezpłatne.

Weź udział w ANKIECIE

O Fundacji

Fundacja Poland Business Run działa w Krakowie od 2016 r. Jej misją jest kompleksowa pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową i po mastektomii. Od początku istnienia Fundacja współpracuje z biznesem, realizując projekty o charakterze społecznym i charytatywnym, by jak najlepiej wspierać potrzebujących oraz lokalną społeczność. Największym projektem Fundacji jest charytatywna sztafeta biznesowa Poland Business Run pod hasłem “Pobiegniesz – pomożesz!”, w której co roku we wrześniu uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy przedstawicieli firm i korporacji. W 2023 r. Fundacja Poland Business Run zorganizowała pierwszą edycję konferencji CSR Poland oraz konkursu CSR Poland Awards, by pokazywać i nagradzać najlepsze praktyki firm z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Więcej informacji: www.PBR.pl