Relacja z 23. Banking Forum. 19. Insurance Forum

Digitalizacja – w stronę open banking

W dniach 21-22 kwietnia 2022 eksperci CRIF mieli okazję wziąć udział w 23. Banking Forum 19. Insurance Forum – cyklicznie organizowanej konferencji wchodzącej w skład Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń. Wydarzenie to skupia przede wszystkim przedstawicieli sektora bankowego, ubezpieczeń, płatności i nowych technologii w branży finansowej. Na konferencji nie mogło zabraknąć także CRIF – tym razem w formie uczestnika.

Blok, który szczególnie przykuł nasza uwagę, dotyczył cyfrowej rewolucji jaka od kilku lat dokonuje się na świecie, a szczególnie digitalizacji jako nieodwracalnego trendu. W tym kontekście tematem często poruszanym była open data economy z naciskiem na open banking.

Digitalizacja jako nieodwracalny trend

Jednym z pierwszych speakerów podczas debaty na temat digitalizacji był Ram Devanarayanan - Business Consulting Director w Infosys Finacle Europe. Zwrócił on uwagę na pięć kluczowych dla cyfrowej transformacji obszarów. Według niego, nie wszystkie banki czy instytucje finansowe są obecnie gotowe na wdrożenie rozwiązań opartych na otwartych systemach danych czy działaniu w chmurze. Wiele aspiruje do tego aby takie rozwiązania wdrażać, ale brak im eksperckiej wiedzy oraz know-how aby skutecznie dokonać owej transformacji. Dodatkowo nowe regulacje prawne tego im nie ułatwiają. Stąd rodzi się potrzeba znalezienia partnera biznesowego, który wprowadzi instytucje w świat cyfrowych rozwiązań.

Progres a nie skok

Kolejną kwestią poruszoną przez Devanarayanana było zwrócenie uwagi na technologiczny aspekt rozwiązań, które firma chce wdrożyć. Firmie oraz jej pracownikom łatwiej będzie się przystosować jeśli skorzystają oni z rozwiązań złożonych z komponentów – które można dostosowywać do swoich potrzeb i wprowadzać stopniowo. Dokonywać transformacji cyfrowej progresywnie, a nie gwałtownie, co pozwala na zmniejszenie ryzyka. Współczesny świat to świat VUCA, którego charakteryzuje: zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność. Rynki rozwijają się gwałtowanie, i podobnie też reagują na zmiany. Odpowiednio do charakterystyki współczesnej gospodarki musimy dostosować swoje działanie – stawiać na zwinne podejście, w którym liczy się ciągły progres i iteracja, a nie wielki skok.

Open banking

Trzecim kluczowym obszarem, który został poruszony, był open banking i rozwiązania jakie oferuje. Jego rozwoju nie da się uniknąć, a im wcześniej zaimplementujemy rozwiązania z nim związane, tym większą przewagę konkurencyjną możemy zdobyć. Ważne jest przy tym wybranie właściwego partnera, z którym można nawiązać długotrwałą współpracę i z którego doświadczenia będzie można korzystać, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju firmy. Takim partnerem w zakresie rozwiązań związanych z otwartą bankowością, a także wiodącym dostawcą informacji kredytowej w Europie jest właśnie CRIF. Nasi klienci mogą liczyć na nasze wieloletnie i międzynarodowe doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań biznesowych, które pozwalają na podejmowanie szybszych i pewniejszych decyzji.

Umów się na DEMO i sprawdź jak open banking może pomóc w rozwoju Twojej firmy!

Mnogość danych i wyzwania związane z ich przetwarzaniem

Ostatnim punktem jaki został podkreślony były wyzwania związane z przetwarzaniem danych – zamianą surowych liczb na biznesowe informacje, na podstawie których osoby decyzyjne mogą wysnuwać wnioski i podejmować odpowiedni decyzje. To kolejne pole działania, w którym specjalizuje się CRIF. Mowa tu o naszym rozwiązaniu dedykowanym bankowości otwartej jakim jest N.E.O.S., który jest silnikiem kategoryzacyjnym opartym na analizie danych z rachunków bankowych, ich odpowiedniej kategoryzacji, i dzięki temu nadania im biznesowego znaczenia. Dzięki temu może on profilować wybrany podmiot i wyliczać SCORE ryzyka kredytowego zarówno klienta biznesowego jak i indywidualnego w oparciu o udostępnione transakcje bankowe (zgodnie z unijną dyrektywą PSD2).

Ciekawym podejściem podzielił się z uczestnikami konferencji dr Krzysztof Korus, Partner w DLK Legal Korus sp.k. Według niego jesteśmy dopiero na początku ścieżki jaką jest open data. Obecnie największy odsetek danych otwartych pochodzi z danych publicznych, które są dostępne społeczeństwu. Ten rodzaj danych nazywa on dostępem półotwartym – są one gotowe, ale jeszcze mało kto wykorzystuje ich potencjał. To dopiero pierwszy etap – uwolnienie tych danych i przygotowanie ich w taki sposób, aby ktoś potencjalnie mógł z nich skorzystać. Drugim etapem jest właściwy dostęp do danych – fully open data – gdzie nie tylko my jako użytkownicy danych możemy o nie poprosić, ale także dzielić się z innymi swoimi danymi. Tak jak ma to zastosowanie w przypadku open banking, gdzie za pomocą jednego kliknięcia możemy udostępnić firmą trzecim transakcje z rachunków bankowych.

Powyższy podział – na dane otwarte i półotwarte – jedynie podkreśla fakt, iż teraz jest to najlepszy czas na wdrażanie rozwiązań opartych na otwartych danych. Dzięki temu, że rynek ten dopiero się rozwija, firmy które jako pierwsze w pełni wykorzystają ich potencjał, będą mogły zdobyć przewagę konkurencyjną, która przesunie ich o kilka bądź kilkanaście lat przed konkurencję.

Transformacja cyfrowa z podejściem user first

Transformacja cyfrowa to w dużej mierze zmiany technologiczne – wdrażanie nowych systemów, konfiguracja serwerów, szkolenie pracowników. Proces ten jest czasochłonny oraz kapitałochłonny, wymaga dobrze opracowanej strategii i planu jej wdrożenia, który zajmuje lata. Lat tych nie miały firmy, który w obliczu pandemii szybko musiały przystosować się do działania w trybie wyłącznie, lub niemalże wyłącznie, online. Przy tak dużych zmianach i w tak krótkim czasie łatwo jest zapomnieć o najważniejszej składowej biznesu, czyli kliencie. Na ten problem zwrócił uwagę Błażej Szczecki, Wiceprezes Zarządu w Banku Pekao SA, który podczas debaty przedstawił jak do transformacji podszedł jego bank. Jego głównym celem stało się zapewnienie klientom możliwości zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb online – niezależnie od tego czy było to nabycie nowych usług czy obsługa tych posiadanych. Wyniki przerosły ich oczekiwania co znalazło odzwierciedlenie w wysokich wskaźnikach KPI. Z tradycyjnego modelu bankowego dokonali oni transformacji i poszerzyli swoje usługi o świat online.

W ślad Pekao SA idą również inne banki i instytucje finansowe. Piotr Krawczyk, Dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji w PKO BP przedstawił drogę PKO do wdrożenia bankowości otwartej na chmurze, czyli IKO. W swoim piku aplikacja odnotowywała ponad 180 tys. logowań na godzinę. Zwrócił on uwagę na to jak kluczowe podczas cyfrowej transformacji jest myślenie o użytkowniku i wspieranie go przy przejściu na digital. Nie wystarczy tradycyjnych klientów przelać do cyfrowej wersji banku czy innej instytucji. Należy pomóc im w onboardingu i zrobić wszystko co w mocy firmy, aby pomóc odnaleźć się im w nowej rzeczywistości. Jak trafnie zauważył - funkcjonowanie w świecie VUCA wymusza na firmach stworzenie organizacji, która na stałe zajmuje się adaptacją nowych technologii, które nieustannie się zmieniają.