Relacja

IX Kongresu Sektora Pożyczkowego za nami!

Eksperci CRIF 18-19 maja 2022 roku podczas IX edycji Kongresu Sektora Pożyczkowego organizowanej przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, mieli okazję zaprezentować nasze rozwiązania i podzielić się swoimi przemyśleniami na temat branży.

Kongres Sektora Pożyczkowego miejscem spotkań ekspertów z sektora pożyczkowego

Kongres ten to największe wydarzenie poza bankowego sektora pożyczkowego organizowane cyklicznie od prawie 10 lat, które służy wymianie informacji i otwartej dyskusji. Poruszane są na nim tematy związane z perspektywami rozwoju, a także praktykami biznesowymi, nowymi regulacjami prawnymi — zarówno polskimi, jak i europejskimi – a także innowacjami i usprawnieniami procesów biznesowych w tym sektorze.

To miejsce spotkań i wymiany spostrzeżeń kadry zarządzającej instytucji pożyczkowych, pośrednictwa finansowego, a także doradztwa prawnego i strategicznego oraz dostawców produktów i usług związanych z produktami kredytu konsumenckiego.

Nowe regulacje prawne, a nowe rozwiązania

W pierwszym dniu kongresu nasi eksperci wzięli udział jako uczestnicy wydarzenia. Event otworzył Marcin Czugan — Prezes Zarządu ZPF, prezentując aktualny stan sektora pożyczkowego w Unii Europejskiej. Po nim przyszedł czas na dyskusję – „debatę Prezesów na temat potrzeby i znaczenia rynku pożyczkowego w Polsce”. Mimo jej długości, tematów wcale nie brakowało – wręcz przeciwnie, dyskusja mogłaby się ciągnąć dalej. Jej uczestnicy zwrócili uwagę na wiele ciekawych zagadnień: wprowadzanie nowych regulacji prawnych a tym samym niejako wymuszanie zmian rynkowych, a także wdrażanie nowych rozwiązań, które przyczyniają się do rozwoju sektora.

Obecnie rynek pożyczek przechodzi ogromną transformację. Nie tylko spowodowana jest ona zmianami prawnymi jak tzw. ustawa antylichwiarska, ale także rozwojem najnowszych technologii — takich jak open banking — oraz transformacją cyfrową, jaka w ostatnich latach się dokonywała. Konsumentom proponowane są coraz to lepsze formy płatności – w tym buy now pay later czy rozkładanie zakupu na raty, które tylko napędzają rozwój tego sektora. Rynek pożyczkowy już dawno wyszedł poza swoje ramy i oferuje coraz więcej produktów zbliżonych do tych bankowych. Składając tym samym konkurencyjne oferty swoim klientom, oferując im przy tym realną wartość.

Ustawa antylichwiarska i jej konsekwencje

Drugi dzień kongresu został otwarty debatą na temat skutków wojny na Ukrainie i konsekwencji z niej wynikających dla sektora finansowego. Po dyskusji swoją prezentację na temat wpływu projektowanych zmian w zakresie limitu kosztów pozaodsetkowych na rynek pożyczkowy wygłosiła nasza ekspertka — Jolanta Pytel, Senior Business Development Manager w CRIF Sp. z o.o. Z analizy sytuacji rynkowej można było wysnuć następujące wnioski:

  • dziesiątki tysięcy konsumentów miesięcznie zostanie pozbawionych legalnego finansowania,
  • radykalnie zmniejszy się wysokość udzielonej kwoty pożyczki, w związku z czym potrzeby konsumentów zostaną niezaspokojone,
  • ograniczona zostanie oferta w segmencie pożyczek długoterminowych, co będzie miało negatywny wpływ na jej konkurencyjność oraz dostęp dla konsumentów.

Jak widać zmiany, które na rynek wprowadza ustawa, są dość drastyczne i uderzą najbardziej – nie w firmy, ale w konsumentów.

Dokąd zmierza ustawodawstwo dotyczące sektora pożyczkowego?

Po prezentacji naszej ekspertki odbyła się debata „Dyrektywa o kredycie konsumenckim i inne istotne zmiany regulacji rynku pożyczkowego a kierunek rozwoju rynku pożyczkowego – quo vadis?” poruszająca temat tzw. ustawy antylichwiarskiej oraz projektu dyrektywy o kredycie konsumenckim II, a także innych istotnych aktów prawnych, wyznaczających ramy funkcjonowania sektora pożyczkowego w Polsce.

Ustawy te bardzo wiele zmieniają dla konsumenta. Z perspektywy instytucji pożyczkowych standardy się nie zmieniają – ocena zdolności kredytowej nadal pozostaje rzetelna i jest oparta na dostępnych bazach danych, które pozwalają na szybką i efektywną weryfikację. Również wprowadzenie wymogów w obszarze definiowania i obowiązku korzystania z zasobów zaufanych dostawców danych nic w sektorze nie zmienia – takie praktyki i standardy obowiązują w nim już od dłuższego czasu. Sektor pożyczkowy od zawsze stawiał na pierwszym miejscu bezpieczeństwo swoich klientów.

Jak trafnie natomiast zostało zauważone, ustawa ta może stanowić swego rodzaju wytrych dla instytucji, dla których priorytetem będzie wyłącznie formalne spełnienie jej wymogów we wskazanym obszarze i oparcie oceny zdolności kredytowej na minimalnym — ale formalnie wystarczającym — zakresie danych. Takie właśnie wnioski zostały wyciągnięte z debaty, w której wziął udział Marcin Rusinek, Radca Prawny CRIF Sp. z o.o.

Popołudniem uczestnicy kongresu mieli możliwość wsłuchać się w dwie kolejne debaty. „Optymalne kanały sprzedaży dla poszczególnych produktów finansowych”, która poruszała tematy związane ze zmianą zachowań klientów związaną z digitalizacją, co przekłada się na rolę strategii omnichannel i zmianę ewaluacji procesów sprzedażowych w po pandemicznej rzeczywistości. Ciekawymi zagadnieniami zajęli się także uczestnicy drugiej dyskusji - „Ewolucja rynku kredytowego w kierunku odroczonych płatności, kart, crowdfundingu, leasingu konsumenckiego. A może… lombard?”, podczas której zderzyły się nowoczesne formy udzielania finansowania z potrzebami konsumentów, a eksperci zastanawiali się nad tym, czy nowe produkty już wyparły tradycyjny kredyt konsumencki?

Mimo iż na pytanie, dokąd zmierza sektor pożyczkowy, nie udało znaleźć się jednoznacznej odpowiedzi, dyskusje i prelekcje pozwoliły na wymianę ciekawych uwag i wspólne zastanowienie się nad jego przyszłością.