Otwarta bankowość – wykorzystanie danych i ich standaryzacja

Otwarta bankowość – wykorzystanie danych i ich standaryzacja

W momencie wprowadzenia idei otwartej bankowości w Europie regulacje prawne jej dotyczące wymusiły na bankach dzielenie się historią transakcji i saldami kont klientów, którzy wyrazili na to zgodę, z zewnętrznymi dostawcami usług płatniczych w celu zwiększenia konkurencyjności na rynku płatności. Rozporządzenie PSD2 zmusiło banki do otworzenia swoich systemów za pośrednictwem API dla podmiotów trzecich.

Banki oparte na danych

Wraz z otwarciem interfejsów bankowych dla podmiotów trzecich, banki nie tylko mogą zostać dostawcami danych, ale mogą też wykorzystać wdrożoną infrastrukturę interfejsową narzuconą przez regulacje prawne i tym samym unowocześnić swoje procesy wewnętrzne, generując nowe strumienie przychodów.

Infrastruktura otwartego interfejsu bankowego może być dobrym punktem wyjścia dla banków nie tylko dostarczających dane, ale także będących konsumentami danych z innych ich źródeł. W celu kompleksowej obsługi klientów banki muszą być w stanie zarządzać danymi znacznie elastyczniej niż kiedykolwiek wcześniej, zarówno wewnątrz banku, jak i podczas wymiany danych z innymi firmami tzw. third parties.

Wyzwania związane z mnogością źródeł danych

Pojawienie się bankowości platformowej i ekosystemów danych popycha banki właśnie w tym kierunku. Oznacza to, że muszą sobie one radzić z wieloma źródłami danych i wieloma strukturami danych. Źródłem danych mogą być dowolne, inne systemy lub otwarte zbiory danych, które bank chce przetwarzać. Wiele połączeń danych można nawiązać tylko wtedy, gdy wysiłki związane z integracją zostaną zminimalizowane lub nawet wyeliminowane. W przeciwnym razie liczba połączeń danych, które bank może nawiązać, będzie ograniczona, co z kolei ograniczy jego możliwości w zakresie tworzenia wartości i obsługi klienta.

Banki w przyszłości będą musiały wzbogacić dane, z którymi będą pracować na przykład korzystając z różnych źródeł danych strukturalnych w czasie rzeczywistym, które na bieżąco są aktualizowane i mogą pomóc w procesie finansowania, np.:

 • Dostęp do ogłoszeń o nieruchomościach lub baz danych o sprzedaży może pomóc bankowi w lepszej ocenie nieruchomości pod kredyt mieszkaniowy,
 • Dane z faktur cyfrowych mogą być wykorzystywane jako dane wejściowe do procesu finansowania łańcucha dostaw, a zasoby danych faktur przedsiębiorstwa pomogą bankom uzyskać dostęp w czasie rzeczywistym do wzbogaconych danych, które można wykorzystać do budowania lepszych modeli scoringowych lub prognozowania przepływów pieniężnych,
 • Dane dotyczące rezerwacji podróży lub zakupów online klienta dają bankom możliwość udoskonalenia segmentacji, modeli sprzedaży krzyżowej lub dodatkowej.

Wykorzystywanie danych w banku

Banki mogą wykorzystywać dane strukturalne do ulepszania własnych procesów wewnętrznych. W tym przypadku dane mogą być wykorzystywane do cyfryzacji lub automatyzacji procesów, lub dostarczania danych wejściowych do celów modelowania danych, takich jak modele scoringowe, opracowywanie produktów lub modele cenowe. W tych przypadkach bank może także korzystać z innych, zewnętrznych źródeł danych, które nie pochodzą od jego klienta.

Wymiana danych z podmiotami trzecimi

W celu zarządzania danymi pozabankowymi systemy wewnętrzne muszą zostać zmodernizowane, aby móc odbierać wzbogacone i zmieniające się zestawy danych, w wielu przypadkach z możliwością wymiany danych w czasie rzeczywistym. Bank, odbierając dane od osób trzecich, będzie musiał określić, z jakimi strukturami danych chce pracować, a struktura danych źródłowych musi być zmapowana z używaną wewnętrznie strukturą danych. W związku ze wzrostem ilości danych generowanych zewnętrznie w banku ważne będzie zarządzanie danymi w sposób zintegrowany tak, aby zasoby danych osób trzecich nie były od siebie oddzielone, ale mogły być wykorzystywane z centralnego magazynu danych, aby umożliwić różne przypadki użycia w całej organizacji.

Na przykład embedded finance, czyli oferowanie produktów bankowych, płatniczych i ubezpieczeniowych przez podmiot, którego główna działalność nie była dotychczasowo  związana z dostarczaniem usług finansowych, ujawni interfejsy API produktów systemom innych firm, jednocześnie uruchamiając modele oceniania w tle. Bank będzie wykorzystywał dane transakcyjne generowane przez merchanta — zarówno te dotyczące pojedynczej transakcji do przetwarzania wniosku o finansowanie, jak i dane transakcji masowych do modelu scoringowego.

Dane jako produkt

Aby elastycznie wykorzystywać dane i zarządzać nimi, banki muszą wdrożyć nowe podejścia do radzenia sobie z danymi w czasie rzeczywistym z wielu źródeł danych i wielu struktur danych. Według artykułu — A Better Way to Put Your Data to Work autorstwa Veeral Desai, Tim Fountaine i Kayvaun Rowshankish z Harvard Business Review, a także analizy McKinsey — The data-driven enterprise of 2025 najbardziej efektywnym podejściem do wykorzystania danych jest wykorzystanie ich jako produktu. Zgodnie z artykułem HBR „Dane jako produkt zapewniają wysokiej jakości, gotowy do użycia zestaw danych, do którego ludzie w całej organizacji mogą łatwo uzyskać dostęp i zastosować do różnych wyzwań biznesowych”. Oznacza to, że ze źródeł danych dostępnych w organizacji można wybrać podzbiory danych dla konkretnych przypadków użycia, a dane są łatwo dostępne w całej organizacji.

Standaryzowane zbiory danych

To nowe podejście do zarządzania danymi można wykorzystać tylko przy użyciu standardowych zestawów danych. Standaryzowane zbiory danych pozwalają na posiadanie uniwersalnego zbioru danych, z którego można definiować podzbiory dla różnych przypadków użycia. Dzięki temu organizacja może zdefiniować własne, zastrzeżone standardy lub może również polegać na już istniejących standardach. Korzystanie z tych już istniejących pozwala zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku na każdym etapie pracy z danymi:

 1. Konfiguracji: standardy zostały wdrożone przez grupę praktyków z branży, którzy stanęli przed wieloma wyzwaniami związanymi z zestawami danych powszechnie używanymi w tym konkretnym przypadku użycia – dzięki temu zaoszczędzi to czas na wysiłki związane ze standaryzacją,
 2. Zarządzania integracją: stosowanie standardów zmniejsza wysiłki na rzecz integracji,
 3. Zastosowania standardu danych umożliwia interoperacyjność wymiany danych ze stronami trzecimi bez integracji 1-do-1, jeśli kontrahenci również wdrażają standardy; dobrym przykładem w bankowości jest wdrożenie standardu ISO20022 lub UBL w e-fakturowaniu,
 4. Utrzymania zasobów danych: nawet jeśli istnieją odchylenia od oficjalnego standardu, łatwiej jest zarządzać poszczególnymi zmianami niż stale zarządzać i utrzymywać własne zestawy danych.

Inicjatywy normalizacyjne w branży finansowej

Rozporządzenie PSD2 zmusiło banki do otwierania swoich systemów za pośrednictwem API podmiotom zewnętrznym. Dyrektywa nie przewidziała jednak znormalizowanej struktury danych do implementacji, co spowodowało, że banki wdrażały rozporządzenie według własnej interpretacji. Podjęto więc inicjatywy standaryzacyjne, takie jak Open Banking Standard w Wielkiej Brytanii i Berlińska Grupa Dostępu do Konta (XS2A) Open Banking Framework. Te inicjatywy normalizacyjne są następstwem trwającej już modernizacji branży usług finansowych do standardów ISO20022.

Przyszłość jest teraz

Banki są na różnych etapach drogi do korzystania ze standardowych danych. Wraz z wykładniczym wzrostem przetwarzanych danych pytanie nie będzie dotyczyło tylko otwartej bankowości, jak otwartą lub zamkniętą organizacją chce pozostać dla stron trzecich, ale czy będzie mogła pracować z ustrukturyzowanymi danymi w zwinny sposób.

Jak zatem iść do przodu we wdrażaniu Open Banking 2.0 wspieranego danymi?

 • Bądź gotowy do otwarcia się na wymianę danych z third-party providers
 • Znajdź swoje miejsce w ekosystemach danych
 • Poszukaj nowych przypadków użycia swoich zasobów danych
 • Stosuj standardy
 • Realizuj zwroty z zasobów danych, które są miarą tego, jak skutecznie Twoje firma jest w stanie generować zyski z inwentaryzacji danych.

+1 Przyjdź na konferencję SME Banking Conference w Pradze, aby usłyszeć od banków o ich strategii open banking i o tym, w jaki sposób myślą i wykorzystują dane

Zapisz się na konferencję już dziś - https://smebankingconference.com/registration-choice/


Artykuł autorstwa Kataliny Kauzli - co-founderki & Business Develpment Director w CharlieIndia, będącej jedną z uczestników panelu dyskusyjnego organizowanego w ramach konferencji