Now adres CRIF

CRIF zmienia adres siedziby

Informujemy, że z dniem 8 sierpnia 2022 r. CRIF Sp. z o.o. zmieni adres siedziby.

Nowy adres Spółki to CRIF Sp z o.o. ul. Lublańska 34, 31 – 476 Kraków

Odpowiednia informacja dotycząca tej zmiany zostanie zakomunikowana naszym Partnerom również w formie wiadomości e-mail.