crif_300px.png

Konferencja CRIF Risk&Supervision Meeting 2021 już za nami

Konferencja CRIF Risk&Supervision Meeting 2021 już za nami

9 września 2021 r. odbyła się 4ta edycja wydarzenia. Gości i prelegentów powitał Piotr Badura, Wiceprezes Zarządu CRIF Poland, podkreślając w wypowiedzi cel konferencji czyli znalezienie wspólnych obszarów i zacieśnienie współpracy obydwu sektorów - leasingowego i faktoringowego, które działają dla podobnego segmentu klientów, zwłaszcza w czasie post pandemicznym.

Program tegorocznego spotkania zdecydowanie realizował zaplanowany cel.

Pierwsza w programie konferencji Risk&Supervision Meeting 2021 debata "Dedykowany zespół, narzędzia antyfraudowe, czy międzybranżowa wymiana danych o nadużyciach? Jak efektywnie możemy powstrzymać cyberprzestępczosć?" była rozmową Andrzeja Sugajskiego, Dyrektora Generalnego Związku Polskiego Leasingu i Dariusza Stecia, Dyrektora Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów na temat tegorocznego badania nadużyć w sektorach leasingu i faktoringu. Badanie jest corocznie realizowane przez CRIF na potrzeby tej konferencji. Jako najlepszą metodę walki z nadużyciami ankietowani wskazali zewnętrzne rejestry informacji gospodarczej. Wraz z dynamicznie rosnącą liczbą klientów,  rośnie rola narzędzi informatycznych. Poszukiwanie skutecznych rozwiązań w przeciwdziałaniu fraudom to w dalszym ciągu jeden z najważniejszych obszarów współpracy sektorowej i międzysektorowej – CRIF proponuje współpracę poprzez Platformę Weryfikacji Klienta.

W kolejnych wystąpieniach prelegentów usłyszeliśmy m.in., następujące tezy:

  • wpływ pandemii na organizację biura można zauważyć w popularnej teraz pracy zdalnej lub hybrydowej. Ten trend jest atrakcyjny zwłaszcza dla młodego pokolenia.
  • dostęp do usług online pozwolił poszerzyć grono klientów, penetrować nowe obszary działalności. W biznesie efektywność operacyjna została podniesiona dzięki podpisowi cyfrowemu (podpisywanie umów zdalnie).
  • można zweryfikować osobę po asortymencie artykułów spożywczych w koszyku? Tak, ale wymaga to cierpliwości, motywacji, analizy, weryfikacji. Taki case study został podsumowany odpowiedziami na 7 złotych pytań kryminalistyki w zakresie kradzieży tożsamości.
  • elementy sukcesu w zakresie fraudów to…

  • człowiek jest istotnym elementem w procesie oceny ryzyka, ale cyfryzacja upraszcza i przyspiesza proces oceny.
  • dostęp do systemów ERP czy do wyciągów bankowych (PSD2) zdecydowanie będzie wspierać weryfikację klientów.

Tegoroczna konferencja Risk&Supervision Meeting 2021 zakończona sukcesem. Dziękujemy uczestnikom za 99% frekwencję a prelegentom za podzielenie się doświadczeniem, wiedzą, ciekawe dyskusje i pokazanie biznesu z wielu perspektyw.

Do zobaczenia za rok!

 

Pobierz opracowanie badania ankietowego w sektorze nadużyć dla sektora:

LEASINGOWEGO                                                                                 FAKTORINGOWEGO

Więcej informacji:

Program | Prelegenci | Rada programowa | Galeria zdjęć