Mapa Lendtech 2021

Polska Mapa Lendtech 2021 ogłoszona

Pierwsze zestawienie podmiotów tworzących ekosystem lendtech w Polsce, opracowana i zaprezentowana na tegorocznej konferencji Lendtech 2021 w Warszawie obejmuje aż 112 firm.To zestawienie identyfikujące firmy, które działają na rynku finansowym i technologicznym w zakresie np. usług prawnych lub technologicznych, usługi płatnicze, IT czy marketingowe (ściśle współpracujące z pożyczkodawcami w obszarach swojej działalności).

Obraz sektora lendtech jest bardzo zróżnicowany. Tworzą go bowiem nie tylko sami pożyczkodawcy, ale także dostawcy usług fintech, paytech, wymiany danych, IT, AI i marketingu. To pokazuje siłę branży Lendtech jako rozwiniętego ekosystemu, który kreuje nie tylko tysiące miejsc pracy - przestrzeni do rozwoju talentów, ale przede wszystkim pełniej przedstawia branżę, która bezpośrednio i pośrednio świadczy usługi dla milionów Polaków. To wszystko przy wykorzystaniu najnowocześniejszych i niezwykle wyrafinowanych technologii fintech” - komentuje Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny Lendtech.pl.

Polska Mapa Lendtech 2021 nie jest rankingiem a poszczególne podmioty przedstawione są w przypisanych do nich 13 kategoriach w losowej kolejności:

 1. Instytucje pożyczkowe (24 podmioty)
 2. Wymiana danych (9 podmiotów)
 3. Analityka & AI (9 podmiotów)
 4. Zarządzanie wierzytelnościami (5 podmiotów)
 5. Faktoring & SME financing (7 podmiotów)
 6. Marketing (23 podmiotów)
 7. Insurance & Insurtech (3 podmioty)
 8. Legal & Consulting (6 podmiotów)
 9. Digital Banking (3 podmioty)
 10. IT Solutions (6 podmiotów)
 11. Paytech (11 podmiotów)
 12. Crowdfunding (2 podmioty)
 13. Buy Now Pay Later (5 podmiotów)


CRIF zaprezentowany został w kategorii Wymiana danych.


Organizatorzy konferencji Lendtech i Polskiej Mapy Lendtech liczą, że za rok na mapie pojawią się nowe firmy i będzie ich o wiele więcej.

https://www.lendtech.pl/post/polska-mapa-lendtech-2021