Windykacja w czasach zarazy

Biznes z przeszłości działa już w przyszłości – i to mimo zarazy…

Konferencja Credit Management Cyber Days 23-24 marca 2021 organizowana przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami to wydarzenie obejmujące prelekcje ekspertów gospodarczych i praktyków rynkowych z Polski i z zagranicy, dotyczące zmian gospodarczych wywołanych czy przyspieszonych przez pandemię, jak i spojrzenia podmiotów oferujących swoje usługi przedsiębiorcom i konsumentom.  

Konferencja koncentrowała się w szczególności na aktualnych wyzwaniach stojących przed przedsiębiorcami dochodzącymi swoich wierzytelności i prowadzących profesjonalną działalność windykacyjną w dobie pandemii, jak radzą sobie w Polsce i innych regionach świata, i jak widzą przyszłość w okresie post pandemicznym.

Podczas dwóch dni wystąpień skupiliśmy się na kilku wątkach bezpośrednio powiązanych z wiedzą, doświadczeniem i rozwiązaniami CRIF, które możemy proponować sektorowi windykacyjnemu, by usprawnić ich działanie.

Podczas wydarzenia CRIF zapraszał Parnterów na stoisko wirtualne, gdzie promowaliśmy rozwiązania dla windykacji: Credit Check System Wymiany Informacji, giełdę wierzytelności KupDług.pl, Skip Tracing i usługi Krajowego Biura Informacyjnego (KBIG).

 

Podsumowanie badań na temat sytuacji przedsiębiorstw w dobie zarazy Pani dr hab. Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol, Wice Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A. pokazało ocenę skutków pandemii przez liderów przedsiębiorstw. Ocena ta zależała w dużym stopniu od wpływu COVID - 19 na bieżące działanie przedsiębiorstwa. Jeśli przedsiębiorstwo mocno odczuło wpływ pandemii, to podejmowało działania neutralizujące (optymalizację kosztów i procesów, sprzedaż zbędnych nieruchomości, poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania).

Odwrotnie, przedsiębiorstwa przygotowane na kryzys (niekoniecznie na pandemię) lub działające w branży, na którą koronawirus nie miał dużego wpływu, mogły się szybciej rozwijać, znaleźć nowe grupy klientów, przeszły transformację cyfrową szybciej i optymistycznie patrzą w przyszłość.


Działania charakterystyczne dla tego kryzysu, spowodowane pandemię, czego do tej pory nie obserwowaliśmy, to ochrona bezpieczeństwa ludzi (zdrowie i życie), konieczna izolacja społeczna (praca zdalna) i zmiana zwyczajów całego społeczeństwa. Ze względu na nierównomierny wpływ koornawirusa na poszczególne branże można spodziewać się w efekcie rozwoju kryzysu w kształcie litery „K”.

Jaki jest wpływ pandemii na sytuację i zachowania banków?  

Odpowiedź na to pytanie zacznijmy od prezentacji statystyk.

Łączyny zysk netto sektora bankowego odnotowany na koniec XI 2020 r. był 45,5 % niższy w porównaniu z danymi z analogicznego okresu poprzedniego roku i wyniósł 7,9 mld PLN. 60% banków zostało zmuszonych do ograniczenia godzin pracy lub całkowitego zamknięcia placówek.

Mimo to, w szczytowym okresie pandemii, banki stanęły na wysokości zadania wspierając swoich klientów w nowej rzeczywistości, podkreślała Pani Alicja Sierakowska, Bank Pocztowy S.A. podczas wystąpienia „Wpływ pandemii na sytuację i zachowania banków – nowa rzeczywistość bankowości dla klientów sektora przedsiębiorstw”, poprzez :
● zawieszenie rat kredytowych przedsiębiorców,
● ułatwienia procedur wnioskowania o finansowanie,
● możliwość dodatkowego zabezpieczenia transakcji,
● uczestnictwo w kolejnych edycjach tarcz finansowych i
● dystrybucję środków min. Polskiego Funduszu Rozwoju. 
Zdecydowana większość tych działań prowadzona jest przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej.
Długofalowe skutki pandemii dla banków dopiero poznamy, ale dziś już widać, że szybkiej transformacji cyfrowej towarzyszą nowe typy zagrożeń – phishing danych czy oszustwa nigeryjskie.

 

Czy upadłość dłużnika, to koniec a może początek czegoś nowego?

Dane statystyczne prezentowane podczas 2 dnia konferencji w wystąpieniu dr Krzysztofa Mateli z firmy Cadis, pokazały, że na blisko 7 tys. aktywnych upadłości w Polsce, upadnie w roku 2021 od 1500 do 2500 firm (w większości będą to spółki z o.o.), w tym upadłości, które zostaną umorzone z powodu braku środków będzie ok. 20%. 
Sam proces upadłości trwa od kilku do kilkunastu lat i w zdecydowanej większości (ponad 90%) kończy się niewypłaceniem kwot wierzycielom.
Odzyskane środki w pierwszej kolejności pokrywają koszty procesu upadłościowego następnie koszty syndyka i zobowiązania pracownice. Na samym końcu tej listy znajdują się wierzyciele.


Jak zweryfikować informacje o dłużnikach i rozpocząć proces windykacji zanim dłużnik pomyśli o upadłości?

Zobacz więcej … 


Automatyzacja procesów w firmie – szanse a zagrożenia, czy się opłaca?

Od 2005 r. kiedy został skonstruowany pierwszy autonomiczny samochód, który przyjechał ponad 200 km bez udziału kierowcy, automatyka, robotyka i wykorzystanie sztucznej inteligencji dynamicznie przyspieszyło swój rozwój. Kamieniem milowym sztucznej inteligencji był program AlphaGo (2016  r.).

Wtedy rozpoczęła się droga ku automatyki i robotyki, która gości i nie zniknie z naszego życia codziennego, również z biznesu.

Planowanie finansowe, działania antyfradowe, automatyzacja decyzji kredytowych i wiele innych usług w zakresie usług finansowych to idealne obszary do automatyzacji. Szybciej jednak rozwija się technologia, niż dostosowanie takich rozwiązań do potrzeb klientów (np. w obszarze legislacji, zarządzanie kryzysem związanym z Covid-19).

Zasoby konieczne na zautomatyzowanie procesów są konieczne, ale zyski dla firm zdecydowanie przewyższają nakłady. 

Na co dzień widzimy tego przykłady w relacjach z naszymi Partnerami biznesowymi, którzy korzystają z rozwiązań CRIF.


Poznaj silnik decyzyjny StrategyOne  ZAPISZ SIĘ NA WEBINAR!


 

Zakończenie konferencji

Frekwencja podczas konferencji Credit Management Cyber Days na platformie Avatarland dopisała. Zaangażowanie uczestników było znakomite (brawa, tańce, przemieszczanie się między scenami), stała obecność uczestników w audytorium podczas wystąpień utrzymywała się na poziomie ok. 80 osób i więcej, co świadczy, że w sytuacji kryzysu można zorganizować merytoryczne i angażujące wydarzenie on-line, zakończone pokazem fajerwerków na wirtualnej plaży.

Czekamy na możliwość osobistego kontaktu na kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Polski Związek Zarzadzania Wierzytelności.