crif_300px.png

Webinar: Value added financial servicesfor SMEs

Materiały po webinarze

MŚP, a w szczególności mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa, stanowią trzon gospodarki europejskiej. Segment ten obejmuje ponad 25 milionów firm o łącznych obrotach ponad 10 miliardów euro.

Coraz większa liczba banków rozwija swoje usługi tak, aby odpowiadać na rozwijające się potrzeby firm z sektora MŚP, wdrażając rozwiązania do zarządzania finansami biznesowymi (BFM), które mogą pomóc klientom w rozwoju poprzez kontrolowanie ich finansów, planowanie przyszłych zakupów i podejmowanie decyzji na podstawie rzetelnych informacji.

Potrzeba edukacji właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw jest istotna, aby potrafiły one dostrzec wartość w rozwiązaniach i miały wiedzę o dostępności tego typu rozwiązań.

Podczas webinara 11 listopada br. pt.: „Value added financial servicesfor SMEs”   nasi znakomici eksperci:

  • Aurelie L’Hostis — starszy analityk w firmie Forrester,
  • Yam Hung Chan — starszy menedżer ds. cyfrowych i kanałów w HSBC Hongkong,
  • oraz Bavani Meganathan — starszy konsultant w firmie Strands,

przygotowali przegląd rozwiązań i wnioski na temat usług, które mogą naprawdę przyspieszyć rozwój MŚP pokazując również przykłady zastosowania w działalności MŚP.

 


Nie mogłeś uczestniczyć w webinarze? Pobierz materiały