21. Banking Forum & 17. Insurance Forum

Gospodarka Cyfrowa – jak nowe technologie zmienią sektor finansowy?

Okres pandemii pokazuje, jak dużą uwagę przywiązuje biznes z sektora finansowego do satysfakcji klienta, rozbudowanej oferty usług, jego kompleksowej obsługi, zminimalizowania frustracji wynikającej z oczekiwania. Jak nowe technologie zmieniają sektor finansowy rozmawiali eksperci podczas 21. Banking Forum & 17. Insurance Forum (14-15 kwietnia 2021 r. – wydarzenie on-line).

Na początku pandemii można było obserwować duży wzrost wydatków w firmach na całym świecie na technologie dostosowania biznesu do działania zdalnego (12-15 mld dolarów) – czy to w zakresie przeformatowania modelu biznesowego, czy adaptacji pracowników do nowej rzeczywistości izolacji społecznej. Pandemia zdecydowanie przyspieszyła transformację cyfrową w biznesie i zastosowanie technologii (np. sztucznej inteligencji i blockchain).

Jakie kierunki transformacji będą wpływały na rozwój technologiczny banków i firm ubezpieczeniowych w Polsce?

Skokowa transformacja cyfrowa klientów i zwiększenie poziomu ucyfrowienia usług sprzedażowych i posprzedażowych jest zdecydowanie jednym z trendów i  skutków związanych z Covid-19.

Wyjście z ofertą do klientów biznesowych i indywidulanych poza tradycyjne produkty bankowe, szybkość obsługi, oferowanie usług powiązanych, przejście znacznej liczby klientów z kanału tradycyjnego do kanału cyfrowego oraz płatności bezgotówkowe to zmiany, z którymi i biznes i klienci muszą się zmierzyć. Nic nie liczy się zatem bardziej niż kompetencje związane z właściwa predykcją, analityką z zarządzaniem procesowym.

Najlepsza obsługa klienta widoczna jest w kulturze organizacji instytucji finansowej – demokratyzacji technologicznej. Kiedy to biznes rozmawia z klientami językiem korzyści wynikającym z możliwości, jakie daje technologia, rozwija model obsługi klienta i daje wartości zarówno usługodawcą jak i usługobiorcom.

Dziś to dane napędzają zmiany w biznesie

Przejście znaczącej liczby klientów do kanału cyfrowego oraz płatności bezgotówkowe pokazują jak ważne są w biznesie dane. Wartość ich była oczywiście ważna już przed pandemią, ale cyfryzacja związana z Covid-19 pokazuje, że proces zbierania danych znacząco przyspieszył w ostatnim okresie i przekłada się na pytanie: co możemy i musimy, ze względów legislacyjnych, zrobić z tymi danymi.

Infrastruktura zbierania danych, analizowania, układania w proces jest istotna z uwagi na budowanie przewagi konkurencyjności.

Przedstawiciele instytucji finansowych podczas debaty „Kierunki cyfryzacji instytucji finansowych w erze Covid-19” zwracali uwagę, że brakuje kompetencji w obszarach bankowości i ubezpieczeń związanych z obszarem danych. Dynamicznie zmieniający się rynek wywiera mocny wpływ na zmiany, dostosowanie się wykorzystanie technologii i nabywania kompetencji.

Technologia również na tym gruncie spotyka nowe wyzwania – musi być elastyczna i szybka do  zaimplementowania u klienta, bezpiecznie oraz na tyle funkcjonalna, by łatwo i szybko wprowadzać zamiany w zdefiniowanych wcześniej procesach. W świecie firm ubezpieczeniowych i bankowych mimo szerokich kompetencji IT i legislacyjnych oczekiwania od dostawców rozwiązań są również ukierunkowane na kompetencje – „niech przyjdzie człowiek IT, który zna się również na biznesie, prawie, customer journey” – mówili przedstawiciele instytucji finansowych.

Zatem kompetencje to jedno z wielu wyzwań, które stoją przed branżą finansową i dostawcami rozwiązań IT w procesach cyfryzacji. Budowanie kompetentnych zespołów, które będą ze sobą współpracować w ramach wdrożenia rozwiązań IT w bankowości i ubezpieczeniach jest kluczem do sukcesu dla obydwu stron.

Potencjał wdrażania nowych technologii w zakresie:

  • wykorzystania danych,
  • automatyzacji procesów,
  • zapobiegania fraudom,
  • skrócenia czasu obsługi klienta,
  • generowania nowych modeli biznesowych,

pozwoli odpowiedzieć na wyzwania rynku w zmieniającej się rzeczywistości postcovidowej.


Warto znaleźć kompetentnego i zaufanego partnera w biznesie – sprawdź rozwiązania #CRIF i umów się na demo lub prezentację.