Open banking dla firm pożyczkowych

Prezentacja rozwiązania N.E.O.S. podczas konferencji dla sektora pożyczkowego

Dynamiczny i postępujący proces cyfrowej transformacji  otworzył na rynku wiele możliwości rozwoju biznesu. Otwarta bankowość, która doskonale wpisuje się w ten trend, nabierając rozpędu staje się już standardem rynkowym. 

To szereg możliwości i korzyści dla wielu uczestników rynku. Dla firm skarbnica wiedzy o kliencie a dla klienta wygoda, bezpieczeństwo i dostęp do nowych usług

Rozwiązanie N.E.O.S., zbudowane przez zespół ekspertów CRIF, oparte na licencji AISP ważnej w 31 krajach Unii Europejskiej, jest odpowiedzią na wymagania rynku w zakresie otwartej bankowości.

N.E.O.S. dla sektora pożyczkowego to wsparcie w przeprowadzeniu sprawnego procesu oceny ryzyka i zdolności kredytowej oraz weryfikacji tożsamości klienta na podstawie aktualnych i bardzo wiarygodnych danych, a wszystko po to, aby umożliwić podejmowanie szybkich i jednocześnie bezpiecznych decyzji.   

W ramach usługi N.E.O.S., CRIF agreguje i analizuje dane o transakcjach z kont bankowych, poddaje je kategoryzacji oraz wyliczeniu szeregu wskaźników, tzw. KPI a także oceny punktowej.  Model kategoryzacji, dedykowany dla sektora pożyczkowego, został przygotowany przy wykorzystaniu zaawansowanych metod analizy transakcji, w oparciu o dane transakcyjne, dotyczące klientów aktywnych pożyczkowo.

Jest on poddawany cyklicznej weryfikacji oraz niezbędnej bieżącej aktualizacji.  

N.E.O.S. oferuje ponad 270 KPI – od najprostszych opisowych, poprzez zagregowane do wskaźników, sum, średnich, po zaawansowane predykcyjne, które pozwalają na przykład oszacować dzień w miesiącu, będący najlepszym momentem do spłaty lub wskazać właściciela konta. Firmy, dla których ważne jest oparcie oceny na podstawie dedykowanych wskaźników, otrzymują możliwość zdefiniowania dodatkowych KPI. Skuteczność rozwiązania jest bowiem priorytetem.

W ramach rozwiązania CRIF udostępnia także gotową warstwę integracyjną UX (tzw. widget), która umożliwia wybór banku, udzielenie zgody, logowanie przez klienta oraz potwierdzenie danych, lub też dostosowuje widget do potrzeb i wymagań partnera. 

Otwarta bankowość z CRIF to skuteczność, elastyczność i wiarygodność.


Prezentację rozwiązania N.E.O.S można było usłyszeć podczas dwóch konferencji skierowanych do branży pożyczkowej w czerwcu 2021 r.:

- Kongres Sektora Pożyczkowego ZPF w Warszawie – 8 czerwca,

- FintechRejs we Wrocławiu – 9 czerwca.


Sprawdź rozwiązanie N.E.O.S. - umów się na  DEMO