CRIF nagrodzony tytułem Liderzy IT 2019 w kategorii informatyczne rozwiązanie branżowe

Rozwiązanie Credit Check System Wymiany Informacji wyróżnione na Gali Liderzy IT

Podczas tegorocznej Gali IT FUTURE AWARDS 2019, 25 września br. w Warszawie, CRIF sp. z o.o. otrzymało aż dwie nagrody w kategorii informatyczne rozwiązanie branżowe – tytuł Liderzy IT 2019 oraz nagrodę główną w głosowaniu internautów.

Wydarzenia IT FUTURA AWARDS odbywają się cyklicznie już od 2014 r. i mają na celu wyłonienie oraz wyróżnienie najlepszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań, produktów oraz usług technologicznych w branży IT. Tegoroczny konkurs był podzielony na 18 kategorii, a wybór zwycięzców był dwuetapowy: głosowanie internautów, a następnie obrady jury.

CRIF zgłosił Credit Check System Wymiany Informacji (SWI) w kategorii informatyczne rozwiązanie międzybranżowe jako innowacyjne i  pierwsze na rynku rozwiązanie wymiany danych w sektorze finansowym, dające dostęp do unikalnego zestawu informacji, umożliwiające najbardziej kompletną ocenę zdolności kredytowej kredytobiorcy oraz ochrony zadłużonych przed nadmierną spiralą zadłużenia.   

Biorcą pod uwagę obecny trend rynkowy dotyczący sprzedaży opóźnionych wierzytelności przez firmy z sektora finansowego do firm windykacyjnych dostrzegliśmy przestrzeń na rynku, związaną z brakiem dostępu w późniejszym czasie do tych informacji. - , zarówno w BiGach, w BIKu, czyCRIF Credit Check, nie można było znaleźć informacji o tym, co się dzieje z dłużnikiem w późniejszym okresie windykowania. Dziś udostępniona przez CRIF platforma SWI daje możliwość dostępu do tych danych” - mówi Bartosz Pundyk, Dyrektor Sprzedaży CRIF.

Polska staje się krajem, w którym coraz więcej konsumentów „żyje na kredyt”, a firmy sektora finansowego muszą coraz więcej czasu i środków przeznaczać na to, aby trafniej określać ryzyko kredytowe konsumentów. Stąd też pomysł rozwoju platformy wymiany informacji o wymianę międzybranżową

Podstawowym założeniem Credit Check Systemu Wymiany Informacji (SWI) jest pozyskanie przez instytucje finansowe i firmy sektora zarządzania wierzytelnościami informacji o bieżących zobowiązaniach oraz aktualnych danych adresowych dłużnika.

Platforma ma dwie perspektywy:

- jeśli chodzi o sektor finansowy, firmy takie jak np. banki, czy instytucje pożyczkowe, mają dostęp do informacji z  portfeli firm windykacyjnych, co przekłada się efektywniejszą ocena zdolności kredytowej.

- jeśli chodzi o firmy windykacyjne, to mogą one przyspieszyć proces windykacji dzięki dostępowi do najbardziej aktualnych danych kontaktowych dłużnika

Credit Check System Wymiany Informacji pokazuje, że w Polsce jest przestrzeń do tego, aby  firmy z wielu sektorów mogły współpracować ze sobą i dzielić się informacją z korzyścią dla wszystkich.

Powstanie platformy SWI to wynik kilkumiesięcznej pracy zespołu CRIF Sp. z o.o., a w szczególności zespołu Project i Product, Sprzedaży i zespołu prawnego. Dziękujemy za profesjonalizm i zaangażowanie.

Więcej o Credit Check System Wymiany Informacji  >>